Uzņēmējdarbības vadības sistēma Profit-WEB un darba līgumu un to pielikumu parakstīšana ar kvalificētu elektronisko parakstu

jūlijs 12, 2021

Darba līgumu, to pielikumu un vienošanās par darba līgumu papildu noteikumiem glabāšanas termiņš ir 50 gadi pēc līguma izbeigšanas. Tāpat arī obligāti jānodrošina, lai abām darba līguma pusēm ir piekļuve dokumentam. Tāpēc, lemjot par to, kā parakstīt darba līgumu, uzņēmumiem būtu jāapsver, kā nodrošināt darba līguma parakstīšanu, saglabāšanu un pieejamību visā noteiktajā periodā.

eIDAS regula paredz parakstu ar augstu uzticamības līmeni – Kvalificētu elektronisko parakstu. Kas ir piemērots darba līgumu un to pielikumu parakstīšanai, jo ir līdzvērtīgs rakstiskam parakstam un ir uzticams ne tikai valsts, bet arī ES līmenī.

Kvalificēts elektroniskais paraksts:

  • Kvalificēta elektroniskā paraksta sertifikātu var izsniegt tikai sertificēts pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas ES dalībvalstī un kuram uzraudzības iestāde ir piešķīrusi kvalifikācijas statusu.

Uzņēmuma vadības sistēma Profit-WEB, kas ietver personāla vadības un algas aprēķināšanas procesus, ļauj parakstīt darba līgumus un vienošanās ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas atbilst augstākajiem standartiem. Tādējādi sistēmā jūs ne tikai viegli ģenerēsiet darba līgumus, bet arī tos parakstīsiet un nodrošināsit darbiniekiem, lai visi saskaņotie un apstiprinātie dokumenti būtu vienuviet viņu personīgajā profilā. Un, lai uzlabotu drošību, jums ir iespēja izveidot savienojumu ar sistēmu, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu un tādējādi identificēt darbiniekus.

Piedāvājam jums nelielu video materiālu, šeit jūs varat redzēt, cik ātri un vienkārši Profit-WEB biznesa vadības sistēmā darba līgumu var parakstīt ar kvalificētu elektronisko parakstu.