Kvalitātes politika

Darba kvalitāte

Darbinieku darba kvalitāti nosaka personiskā atbildība, izglītība un iegūtie sertifikāti

Mēs ievērojam Edrana Baltic biznesa ētikas kodeksu

Mēs ievērojam standartus
  • LST EN ISO 9001:2015 - mums ir funkcionējoša kvalitātes vadības sistēma.
  • LST ISO/IEC 27001:2017 - mums ir funkcionējoša informācijas drošības pārvaldības sistēma.
  • Edrana Baltic Lietuvā ir īstenojusi 6 pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektus.
Plašāk
  • Mūsu pakalpojumi atbilst piemērojamo tiesību aktu prasībām.
  • Mēs veltām savu pieredzi un zināšanas klientiem, ātri atbildot viņu vajadzībām.
  • Aktīvs komandas darbs nodrošina kvalitāti un pilnīgus rezultātus.
  • Lai nodrošinātu kvalitāti, uzņēmuma vadība pārvalda biznesa procesus, kas saistīti ar veiktā darba kvalitāti un saistībām pret klientu.

Tehnoloģijas