Alga HR

Cilvēkresursu vadība: personāla uzskaite un algas aprēķināsana

Atjaunināts 12.11.2020 Atpakal

Viegli iemācīties lietot

Jūs maksājat tikai par izmantotajām funkcionalitātēm

Mums rūp datu drošība

Funkcionalitāte

Pilnīga darbību automatizācija un pielāgošana organizācijas vajadzībām

Darba apmaksas procesa vadība
 • Vienreizēji un periodiski papildinājumi
 • Nodokļu atskaitījumi
 • Izmaksu pārvaldība
 • Izpildrakstu uzskaite
 • Darbnespējas uzskaite 
 • Atvaļinājuma uzskaite
 • Neizmantoto atvaļinājumu rezerves uzskaite 
 • Nodaļu vadība un uzskaite 
 • Izmaksu centru / dimensiju izmantošana grāmatvedībā
 • Sasaiste ar finanšu sistēmām
Personāla attīstības vadība
 • Personāla plānošana
 • Kandidātu atlase un pieņemšana darbā
 • Jaunu darbinieku adaptācija
 • Apmācību plānošana, aptaujas
 • Kompetenču pārvaldība
 • Darbinieku darbības novērtējums
Personāla procesu vadība
 • Darbinieku informācijas pārvaldība 
 • Darba līgumu vadība
 • Organizācijas struktūras vadība
 • Materiālās atbildības vadība
 • Veicināšanas pasākumi
Komandējumu plānošana un vadīšana 
 • Komandējumu uzsākšana
 • Izmaksu plānošana
 • Elektronisks komandējumu apstiprināšanas process
 • Faktisko izmaksu uzskaite
 • Avansa uzskaite
Darba laika vadība
 • Darba grafiki
 • Darba laika uzskaite
 • Kopējais darba laiks
 • Laika uzskaite atbilstoši piekļuves kontrolei
Atvaļinājumu procesa vadība
 • Atvaļinājuma plānošana
 • Atvaļinājuma grafika sastādīšana
 • Elektronisks atvaļinājumu apstiprināšanas process
Personīgie profili
 • Informācijas pārskatīšana
 • Pieprasījumi, priekšlikumi
Automātiska pasūtījumu izpilde
 • Grupu pasūtījumu sagatavošana
 • Automātiska pasūtījumu ģenerēšana

Sistēmas priekšrocības

Ievērojama personāla un algas procesu optimizācija

Personāla ieguvumi:
 • Visaptveroša informācijas apkopošana par amatiem, amata pienākumiem, darbiniekiem un viņu izmaiņām
 • Biznesa procesa notikumu ziņošanas sistēma
 • Automatizēta pieprasījumu-rīkojumu pārvaldība un ieviešana sistēmā
 • Darbinieku darba laika plānošana
 • Pārskatu un sarakstu sagatavošana iekšējai lietošanai un valsts institūcijām
Ieguvumi grāmatvedībai:
 • Personāla un darba laika informācijas tieša izmantošana vienā DB
 • Automatizēta algas aprēķināšanas un izmaksāšanas ģenerēšana
 • Dažādu nodaļu tarifu uzskaite
 • Komandējumu plānošana un uzskaite
Alga HR (Alga 2000) ekonomiskais efekts
 • Visi sistēmas procesi darbojas vienā datu bāzē
 • Tiesību aktu prasības, kas ietekmē sistēmas funkcionalitāti, tiek ieviestas savlaicīgi
 • Centralizētas sistēmas izmantošana samazina ikdienas uzturēšanas izmaksas
 • Tiešsaistes risinājumu izmantošana samazina ikdienas uzturēšanas izmaksas
 • Sistēmas versiju atjaunināšanas vienkāršība
 • Izmaksu ietaupījums, ko nodrošina uzticama sistēmas darbība
 • Vienkārša sistēmas funkcionalitātes paplašināšana un pielāgošana Jūsu pieaugošajām vajadzībām
Alga HR - personas datu aizsardzība saskaņā ar VDAR

Programma tiek pastāvīgi uzlabota, tās funkcionalitāte paplašinās. Programmu ir ļoti viegli apgūt, jo pareizi izvēlēta darba secība ar programmu.

Vai ieinteresēja mūsu produkti?

Saņemiet bezmaksas konsultāciju

Lai saņemtu piedāvājumu