Verslo valdymo sistema Profit-WEB ir Darbo sutarčių bei jų priedų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu

12 liepos, 2021

Darbo sutarčių, jų priedų ir susitarimų dėl papildomų darbo sutarties sąlygų saugojimo terminas yra 50 metų po sutarties nutraukimo. Taip pat privaloma užtikrinti prieigos prie dokumento galimybę abiem darbo sutarties šalims. Tad įmonės spręsdamos, kaip pasirašyti darbo sutartį, turėtų įvertinti darbo sutarties pasirašymo, išsaugojimo ir prieinamumo užtikrinimą visą nustatytą laiką.

eIDAS reglamente numatytas aukštą patikimumo lygį atitinkantis parašas – Kvalifikuotas elektroninis parašas. Kuris tinkamas darbo sutartims ir jų priedams pasirašyti, kadangi jis yra lygiavertis rašytiniam parašui, bei patikimas ne tik nacionaliniu, bet ir ES mastu.

Kvalifikuotas elektroninis parašas:

  • Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą gali išduoti tik sertifikuotas ES valstybėje narėje veikiantis paslaugų teikėjas, kuriam priežiūros įstaiga yra suteikusi kvalifikacijos statusą.

Verslo valdymo sistema Profit-WEB savyje talpinanti personalo valdymo ir darbo užmokesčio procesus leidžia darbo sutartis ir susitarimus pasirašyti šiuo aukščiausius standartus atitinkančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taigi sistemoje ne tik nesunkiai generuosite darbo sutartis, bet ir jas pasirašysite ir suteiksite darbuotojams asmeniniame profilyje turėti visus suderintus ir patvirtintus dokumentus vienoje vietoje. O siekiant sustiprinti saugumą turite galimybę prie sistemos jungtis elektroniniu kvalifikuotų parašu ir taip identifikuoti darbuotojus.

Pateikiame Jums trumpą video medžiagą, čia galite pamatyti, kaip greitai ir nesunkiai galima pasirašyti, Profit-WEB verslo valdymo sistemoje, darbo sutartį, kvalifikuotu elektroniniu parašu.