Cenrādis

Mūsu biznesa vadības sistēma ir elastīga, automatizējot biznesa procesus organizācijās. Jums var izveidot individuālu sistēmu, kas vislabāk atbilst organizācijas vajadzībām un noder visvairāk. Izvēlētos moduļus var papildināt ar atsevišķu moduļu licencēm, ja nepieciešams, cenas ir atkarīgas no darba vietu skaita un darba līgumiem. Sazinieties ar mums, un mēs piegādāsim sistēmu, uzzināsim jūsu vajadzības un sagatavosim priekšlikumus. Papildus individuālai sistēmai, kas izstrādāta atbilstoši Jūsu vajadzībām, mēs papildus piedāvājam arī standartizētus funkcionalitātes plānus.

Standartizēti plāni

Piedāvātie plāni aptver lielāko daļu organizācijas aktivitāšu

MAZIEM
UZŅĒMUMIEM

Profit-Web ir optimālais

85,0€ / 1 lietotājs mēnesī bez PVN

Plānā iekļauts:
 • Finanšu procesu vadība un grāmatvedība
 • Materiālo vērtību pārvaldība un uzskaite
 • Personāla pārvaldība un uzskaite
 • Darba laika pārvaldība un uzskaite
 • Algas procesu pārvaldība un uzskaite
 • Rīkojumi
 • Dokumentu pārvaldības sistēma

POPULĀRĀKAIS

Profit-Web. Alga HR standarts

5,50€ / 1 darba līgums mēnesī bez PVN

Plānā iekļauts:
 • Personāla pārvaldība un uzskaite
 • Darba laika pārvaldība un uzskaite
 • Algas procesu pārvaldība un uzskaite
 • Rīkojumi
 • Automātiska paziņojumu nosūtīšana
 • Darbinieku pašapkalpošanās
 • Pārskati
 • Dokumentu pārvaldības sistēma

VIDĒJIEM
UZŅĒMUMIEM

Profit-W ir minimālais

102,0 € / 1 lietotājs mēnesī bez PVN

Plānā iekļauts:
 • Finanšu procesu vadība un grāmatvedība
 • Materiālo vērtību pārvaldība un uzskaite
 • Pamatlīdzekļu uzskaite

LIELIEM
UZŅĒMUMIEM

Peļņa-W standarts

156,0 € / 1 lietotājs mēnesī bez PVN

Plānā iekļauts:
 • Finanšu procesu vadība un grāmatvedība
 • Materiālo vērtību pārvaldība un uzskaite
 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Integrācija ar iMas sistēmu

Saņemiet bezmaksas konsultāciju

Plānu salīdzinājums

Ja nepieciešams, varēsiet pieslēgt papildu moduļus

Funkcionalitāte

Profit-Web ir optimālais

85,0€ / 1 lietotājs mēnesī bez PVN
(līdz 20 darba līgumiem)

Profit-Web. Alga HR standarts

5,50€ / 1 darba līgums mēnesī bez PVN

Profit-W ir minimālais

102,0 € / 1 lietotājs mēnesī bez PVN

Peļņa-W standarts

156,0 € / 1 lietotājs mēnesī bez PVN

Finanšu procesu vadība un grāmatvedība
Izmaksu centri / dimensijas
Primārie dokumenti
Parādu pārvaldīšana
Integrācija ar banku sistēmu SEPA formātā
Pārskati un finanšu pārskatu kopums
Līgumu uzskaite
Integrācija ar I.MAS apakšsistēmām (I.SAV, SAF-T)
Materiālo vērtību pārvaldība un uzskaite
Primārie dokumenti, vērtību kustība
Atlikumu uzskaite
Integrācija ar kases aparātiem un reģistratoriem
Pārskatu kopums
Integrācija ar I.MAS apakšsistēmām (I.VAZ)
Pamatlīdzekļi
Pirkumi, pārdošana, norakstīšana
Remonts, pārvērtēšana, montāža / demontāža
Inventarizācija
Pārskatu kopums
Personāla pārvaldība un uzskaite
Datu glabāšana darbinieka kartē
Ikgadējā atvaļinājuma atlikumi
Darba līgumi
Pieņemšana darbā, atlaišanas, alga un prēmiju vēsture
Personāla plānošana
Materiālās un nemateriālās vērtības
Darba laika vadība, darba grafiki
Darba maiņas vai slīdošie darba grafiki
Kopējais darba laiks
Automatizēta darba grafiku maiņa un to vēsture
Algas procesu pārvaldība un uzskaite
Atvaļinājumi, darbnespēja, virsstundas
Eksports uz banku sistēmām, Sodra, VNI
Imports no Sodras
Elektronisko norēķinu lapiņu nosūtīšana darbiniekiem
Izpildraksti
Automātiska rīkojumu izpilde sistēmā
Pamata rīkojumi un uzrēķinu veidošana
Visi rīkojumi un uzrēķinu veidošana
Pārskati
Galveno pārskatu pakete - 26 pārskati
Papildu pārskati pēc izmaksu centriem un tml.
Elektroniskā paziņojumu nosūtīšana
Elektroniskie paziņojumi
Darbinieku pašapkalpošanās
Savas informācijas un vēstures skatīšana
Pieteikumu aizpildīšana
Atvaļinājuma vai citu pieprasījumu saskaņošana
Dokumentu pārvaldības sistēma
Saņemtie, nosūtītie un iekšējie dokumenti
Saņemtie, nosūtītie un iekšējie dokumenti
Norādītās funkcionalitātes noma
Nepieciešamo sistēmas licenču noma
Tehnisko resursu noma
Datu kopēšana un uzglabāšana līdz 14 dienām
Versiju atjaunināšana atbilstoši izmaiņām LR likumdošanā
Ja nepieciešams, par SSL sertifikātu un DOMAIN vietni tiek piemērota papildu maksa

Vai nevarat atrast pareizo plānu?

Produkti ar pilnu funkcionalitāti

Pārskatīt

Jums ir jautājumi?