Profit-Web

Inovatīva uzņēmējdarbības vadības sistēma, kurā tiek izmantas tiešsaistes tehnoloģijas

Peļņa Tīmekļa lietojumprogrammas/sistēmas:
Grāmatvedība
Personāla vadība
Dokumentu pārvaldība

Atjaunināts 12.11.2020 Atpakal

Viegli iemācīties lietot

Jūs maksājat tikai par izmantotajām funkcionalitātēm

Mums rūp datu drošība

Funkcionalitāte

Inovatīva uzņēmējdarbības vadības sistēma, kurā tiek izmantas tiešsaistes tehnoloģijas

Finanšu procesu uzskaite
 • Virsgrāmata
 • Valūtas operācijas
 • Izmaksu centru grāmatvedība
 • Samaksāto/saņemto summu uzskaite
 • Bankas un kases operāciju uzskaite
 • Naudas plūsmas vadība
 • Maksājumu uzdevumi
 • Atbildīgo personu uzskaite, avansu uzskaite
 • Finanšu pārskati
 • Integrācija ar VNI sistēmu
Darba apmaksas procesa vadība
 • Aprēķini visu veidu algām
 • Neierobežots dažādu atskaišu skaits
 • Izmaksu pārvaldība
 • Izpildrakstu uzskaite
 • Darbnespējas uzskaite 
 • Atvaļinājuma uzskaite
 • Neizmantoto atvaļinājumu rezerves uzskaite 
 • Nodaļu vadība un uzskaite 
 • Izmaksu centru / dimensiju izmantošana grāmatvedībā
 • Integrācija ar trešo personu sistēmām
 • Darba algas fonda plānošana
Materiālo vērtību uzskaite
 • Īstermiņa, mazvērtīgo aktīvu kustības uzskaite
 • Saimnieciskā inventāra ārpusbilances kvantitatīvā uzskaite
 • Pārdošanas vadība, priekšapmaksas
 • Uzskaite pa izmaksu centriem - dimensijas
 • Pirkuma, pārdošanas līgumi
 • Aktīvu uzskaite
Personāla procesu vadība
 • Organizācijas struktūras vadība
 • Darbinieku informācijas vākšana un vadība
 • Darbinieku līgumu / vienošanos vadība
 • Materiālās atbildības vadība
 • Veicināšanas pasākumi
Darba laika vadība
 • Darba grafiki
 • Darba laika uzskaite
 • Kopējais darba laiks
 • Laika uzskaite atbilstoši piekļuves kontrolei
Personāla attīstības vadība
 • Personāla plānošana
 • Kandidātu atlase un pieņemšana darbā
 • Jaunu darbinieku adaptācija
 • Apmācību plānošana, aptaujas
 • Kompetenču pārvaldība
 • Darbinieku darbības novērtējums
Komandējumu plānošana un vadīšana 
 • Komandējumu uzsākšana
 • Izmaksu plānošana
 • Elektronisks komandējumu apstiprināšanas process
 • Faktisko izmaksu uzskaite
 • Avansa uzskaite
E-kontrole
 • Darba plānošana
 • Uzdevumu izpildes kontrole
 • Uzdevuma norise / piešķiršana
 • Ārēji pieprasījumu pārvalde (service desk)
Automātiska pasūtījumu izpilde
 • Grupu pasūtījumu sagatavošana
 • Automātiska pasūtījumu ģenerēšana
Bērnudārzi
 • Bērnu grupu apkopojums
 • Apmeklējuma kontrole
 • Izmaksu kontrole
 • Atbiruma kontrole
Atvaļinājumu procesa vadība
 • Atvaļinājuma plānošana
 • Atvaļinājuma grafika sastādīšana
 • Elektronisks atvaļinājumu apstiprināšanas process
Līgumu vadība
 • Līgumu veidņu izveide
DVS - Dokumentu valdības sistēma
 • Izejošās un ienākošās korespondences pārvaldība
 • Vēstuļu plūsma un kontrole
Personīgie profili
 • Informācijas pārskatīšana
 • Pieprasījumi, priekšlikumi
Abonentu pašapkalpošanās
 • Skaitītāju deklarēšana un apmaksa

Priekšrocības

Uzņēmējdarbības procesi integrētā sistēmā, izmantojot interneta tehnoloģijas

Darbojas interneta vidē ar jebkuru ierīci: datoru, planšetdatoru, mobilo tālruni

Iespēja izveidot neierobežotu skaitu darbavietu, kas strādā ar to pašu datu bāzi

Lietotāja darba vidi var pielāgot ar tiesību un saīsņu palīdzību

Sistēma tiek pastāvīgi uzturēta un atjaunināta saskaņā ar LR tiesību aktiem

Sistēma atvieglo informācijas sniegšanu nodokļu iestādēm - Soc. apdroš. fondam, VNI utt.

Vai ieinteresēja mūsu produkti?

Saņemiet bezmaksas konsultāciju

Lai saņemtu piedāvājumu