Profit-Web visu HR procesu pārvaldībai: mācīšanās un kompetenču novērtēšana

2022. gada 15. decembris

UAB Edrana Baltic ir papildinājusi savu biznesa vadības sistēmu Profit-Web ar jauniem rīkiem. Tos var izmantot, lai organizētu darbinieku apmācības, nodrošinātu mācību materiālus, veiktu aptaujas, testus, snieguma un kompetences novērtēšanu.

Jaunumi: gan darbinieku apmācībai, gan sertifikācijai
Izmantojot darbinieku apmācības moduli, uzņēmumi parasti var nodrošināt savus darbiniekus ar mācību materiāliem lasīšanai vai skatīšanai, veikt apmācību klātienē vai attālināti, redzēt, kā darbinieki mācās, veikt apgūtā materiāla pārbaudes, testus, saņemt atskaites utt. Sistēma nodrošina arī iespēju veikt darbinieku atestāciju: veidot testus ar attēliem, video un audio ierakstiem, piešķirt jautājumiem punktu skaitu, ievadīt ieskaites punktu skaitu, piešķirt testus atsevišķiem darbiniekiem vai darbinieku grupām, saņemt testu atskaites, informēt par sertifikāciju ar ziņojumiem, kas nosūtīti uz e-pastu.

Citi pilnveidotās Profit-Web sistēmas moduļi ietver iespēju izveidot un veikt aptaujas, izveidot un augšupielādēt mācību materiālus pa tēmām un apskatīt apmeklējuma statistiku esošajā e-bibliotēkā, izveidot un informēt darbiniekus par jaunumiem, izveidot klienta vajadzībām atbilstošas kompetences un noteikt kompetenču līmeņus katrai amatu grupai, kā arī dot iespēju vadītājam novērtēt savu padoto darbinieku kompetences un dot iespēju darbinieku grupai izveidot ikgadējo novērtējuma anketu, lai novērtētu iepriekšējā gada rezultātus, novērtētu iegūtās kompetences un plānotu uzdevumus nākamajam gadam. Klienti Profit-Web mācību platformu var izmantot dažādos veidos - gan personāla attīstībai, gan jaunu vai esošo darbinieku apmācībai, gan arī, lai nodrošinātu konkrētu zināšanu sniegšanu un pārbaudi. Vadītāji var redzēt statusu, vai darbinieks ir izgājis apmācību un nokārtojis testu. Turklāt sistēma savlaicīgi informē par sertifikāta derīguma termiņa beigām, kas var būt aktuāli tiem, kuri strādā ar dažādām mašīnām vai iekārtām, kur sertifikāta iegūšana nav iespējama bez atbilstošas apmācības.

Automatizē un sistematizē lēmumus
Profit-Web biznesa vadības sistēma palīdz automatizēt lēmumu pieņemšanu, sistematizēt tos un samazināt cilvēkresursus rutīnas uzdevumu veikšanai, piemēram, Profit-Biznesa vadības sistēmu var izmantot visdažādākajiem uzdevumiem, piemēram, darbinieku atlasei, karjeras vadībai, komandējumiem, darbinieku darba dienu un darba laika plānošanai, atvaļinājumu plānošanai, izmaksu sadalei, ātrai un ērtai darbinieku iepazīstināšanai ar dokumentiem, piekrišanu vai domstarpību apkopošanai, atskaišu sagatavošanai, darbinieku apmācību organizēšanai, testēšanai, mācību materiālu datubāzes - e-bibliotēkas izveidei un daudzām citām funkcijām, ko uzņēmumi var izmantot, izveidojot sev pielāgotu, automatizētu biznesa vadības sistēmu.

Vairāk: vz.lt