Profit-Web visiems personalo procesams valdyti: ir mokytis, ir kompetencijoms vertinti

15 gruodžio, 2022

UAB „Edrana Baltic“ verslo valdymo sistemą „Profit-Web“ papildė naujais įrankiais. Jų pagalba galima organizuoti darbuotojų mokymus, pateikti mokymų medžiagą, atlikti apklausas, testus, veiklos ir kompetencijų vertinimą.

Naujienos: ir darbuotojų mokymui, ir atestavimui
Naudodamos darbuotojų mokymo modulį įmonės savo darbuotojams gali paprastai pateikti mokymų medžiagą skaitymui ar žiūrėjimui, vesti gyvus ar nuotolinius mokymus, matyti, kaip darbuotojai mokosi, atlikti įsisavintos medžiagos patikrinimus, testavimus, gauti ataskaitas ir t. t. Sistemoje taip pat sukurta galimybė atlikti darbuotojų atestavimą: kurti testus su paveikslėliais, vaizdo ir garso įrašais, klausimui priskirti balą, įvesti praeinamumo balą, priskirti testus pavieniams ar grupėms darbuotojų, gauti testų ataskaitas, informuoti apie atestavimą siunčiamais pranešimais į e. paštą.

Kiti papildytos sistemos „Profit-Web“ moduliai leidžia kurti ir atlikti apklausas, esamoje e. bibliotekoje kurti ir talpinti mokymo medžiagą pagal temas bei matyti jos lankomumo statistiką, kurti ir darbuotojus informuoti apie atsiradusią naujieną, kurti kliento poreikius atitinkančias kompetencijas ir nurodyti kompetencijų lygius kiekvienai pareigų grupei bei vadovui įvertinti pavaldaus darbuotojo kompetencijas, o taip pat sudaryta galimybė darbuotojų grupei kurti kasmetinio vertinimo anketas ir vertinti praėjusių metų rezultatus, įgytas kompetencijas bei numatyti užduotis ateinantiems metams. Klientai „Profit-Web“ mokymų platformą gali išnaudoti įvairiai – tiek ugdyti darbuotojus, tiek skirti mokymus naujiems ar esamiems darbuotojams, o taip pat būti tikri, kad specifinės žinios bus suteiktos bei patikrintos. Vadovai sistemoje gali matyti būseną, ar darbuotojas praėjo mokymus ir išlaikė testą. Be to, sistema pati laiku informuoja apie sertifikato galiojimo pabaigą – tai gali būti aktualu dirbantiems su įvairia technika ar įranga, kai be tinkamo pasirengimo, sertifikato dirbti negalima.

Automatizuoja ir sistemina sprendimus
Verslo valdymo sistema „Profit-Web“ padeda automatizuoti sprendimus, juos sisteminti, mažinti žmogiškuosius resursus atliekant rutininius darbus, pvz., vykdant darbuotojų atrankas, valdant karjerą, komandiruotes, sudarant darbuotojų dienotvarkes ir darbo laiką, planuojant atostogas, skaidant išlaidas, greitai ir lengvai darbuotojus supažindinant su dokumentais, renkant sutikimus ar nesutikimus, teikiant ataskaitas, organizuojant darbuotojų mokymus, testavimus, kuriant mokomosios medžiagos bazę – e. biblioteką ir daug kitų funkcijų, kurias kurdamos sau pritaikytą ir automatizuotą verslo valdymo sistemą gali išnaudoti įmonės.

Plačiau: vz.lt