Kā pārvaldīt personāla procesus ar vienu instrumentu un tos automatizēt? Profit-Web.

2022. gada 22. februāris

Jo lielāks bizness un komanda, jo vairāk laika ir jāvelta savstarpējai komunikācijai, procesu pārvaldīšanai, darbību saskaņošanai. Darba efektivitātes personāla pārvaldībā nodrošināšanai tiek radītas dažādas IT sistēmas, taču pie standarta sistēmām organizācijām bieži ir jāpiemērojas, tādēļ tas nav efektīvi. Slēgtas A/S (UAB) „Edrana Baltic” piedāvātā inovatīvā biznesa un darbības pārvaldības sistēma „Profit-Web”, izmantojot interneta tehnoloģijas, palīdz izvairīties no problēmām, ko rada piemērošana.

Kaut arī plašākajā nozīmē, jebkuras nozares biznesa procesi tiek saukti vienādi – darbinieku atlase, karjeras pārvaldība, komandējumu pārvaldība, atvaļinājumu plānošana, izdevumu sadalīšana – šiem procesiem katrā organizācijā ir sava specifika un dažādas prasības katram informācijas izplatīšanas solim, procesa posma vīzēšanai, saskaņošanai vai apstiprināšanai, darbību automatizēšanai. Jo izstrādātāka ir biznesa pārvaldības sistēma, jo vairāk biznesa elementu tā aptver un jo sarežģītākas ir mijiedarbība starp šiem elementiem.

Tirgū ir pieejamas gana daudz IT sistēmas, taču standartizēti risinājumi un darbības nav piemērotas visām organizācijām. Bet, ja ir nepieciešams pamatīgi piemērot, tad tas nedod nepieciešamo efektu: mazākus izdevumus, laika pārvaldību, darbinieku iesaistīšanu. „Profit-Web” sistēma atšķiras ar to, ka maksimāli apver visu cilvēkresursu procesu pārvaldības ķēdi un var piedāvāt pilnu visu procesu automatizēšanu: no darbinieka iesniegtā pieprasījuma līdz visu no tā izrietošo vai saistīto darbību automātiskās realizēšanas sistēmā vai maksājumu izpildes informācijas iesniegšanai finanšu uzskaites procesiem.

Sistēma ir izveidota un 20 gadu laikā pastāvīgi ir pilnveidota tā, lai to viegli izdotos piemērot katra klienta individuālajām vajadzībām. Katrs process var tikt parametrizēts, bet tas ļauj elastīgi un ātri izveidot sistēmu, kas atbilst konkrētas organizācijas darba specifikai. Vēl viena būtiska šīs sistēmas īpašība – iespējams dialogs ar lietotājiem lietuviešu, angļu, latviešu, krievu valodā, iespēja viegli sagatavot tulkojumu citā valodā, realizēt normatīvo aktu prasības Lietuvai, Latvijai, Baltkrievijai.

Viena sistēma dažādiem procesiem

Vienā „Profit-Web” sistēmā procesi var aptvert darbinieku atlasi, publiskojot brīvās darba vietas uzņēmuma iekšienē vai ārpusē, un cilvēkresursu pārvaldību pēc darbinieka nodarbinātības. Katrā posmā var izvēlēties nepieciešamo funkciju dziļumu. Piemēram, plānojot darbinieku nepieciešamību un publicējot brīvas darba vietas, pastāv iespēja vērtēt kandidātus, veikt to testēšanu, sistematizēt informāciju. Nodarbinot – novērot darbinieku adaptāciju, plānot mācības, veikt aptaujas, darbiniekam piemērot materiālo atbildību, nodrošināt darbinieku kompetenču pārvaldību u. c. Ar vienu instrumentu var ne tikai pārvaldīt informāciju, bet arī saņemt atgādinājumus, piemēram par līgumiem, kuri ir beigušies, terminētiem darba līgumiem, iesniegto iesniegumu apmierināšanu vai noraidīšanu u. c.

Tas, cik daudz iespēju var aptvert tāda sistēma, ir atkarīgs arī no uzņēmuma vajadzībām. Taču, ievietojot jebkādu sistēmu, nedrīkst aizmirst arī par papildus aspektiem: drošību, uzticamību, sistēmas modifikāciju vai integrācijas iespējām, jo jebkurš jauns IT instruments ir jāsaskaņo ar jau esošajiem uzņēmuma procesiem un procedūrām.

Aktuāli visam biznesam

„Edrana Baltic” piedāvāto sistēmu portfelī ir arī daudz biznesa un organizāciju ikdienas procesu atvieglojošu risinājumu, bet klientu loks – lielāks par 3000 dažādiem uzņēmumiem un organizācijām, kuras darbojas gan tirdzniecības, rūpniecības, gan arī finanšu vai izglītības jomās. Personāla pārvaldības sistēmu „Profit-Web” visbiežāk izvēlas lielākas organizācijas, vai tās, kuru darbinieki strādā vairākās vietās, un tām ir nepieciešams risinājums, kas palīdz uzlabot un optimizēt savstarpējās darbības un komunikāciju. Avots: https://www.vz.lt/