Kaip suvaldyti personalo procesus vienu įrankiu ir juos automatizuoti. Profit-Web.

22 vasario, 2022

Kuo didesnis verslas ir komanda, tuo daugiau laiko tenka skirti tarpusavio komunikavimui, procesų valdymui, veiksmų derinimui. Darbo efektyvumui personalo valdyme užtikrinti kuriamos įvairios IT sistemos, tačiau prie standartinių sistemų organizacijoms dažnai tenka prisitaikyti, o tai jau nėra efektyvu. UAB „Edrana Baltic“ siūloma inovatyvi verslo ir veiklos valdymo sistema „Profit-Web“, naudojanti internetines technologijas, tokio nelankstaus prisitaikymo problemos padeda išvengti.

Nors, plačiąja prasme, bet kurios šakos verslo procesai įvardinami tais pačiais pavadinimais – darbuotojų atranka, karjeros valdymas, komandiruočių valdymas, atostogų planavimas, išlaidų skaidymas – šie procesai kiekvienoje organizacijoje turi savo specifiką ir skirtingus reikalavimus kiekvienam informacijos sklaidos žingsniui, proceso etapo vizavimui, derinimui ar tvirtinimui, veiksmų automatizavimui. Kuo brandesnė verslo valdymo sistema, tuo daugiau verslo elementų ji apima ir tuo sudėtingesnės yra sąsajos tarp šių elementų.

IT sistemų rinkoje galima rasti gana daug, standartizuoti sprendimai tinka ir veikia ne visoms organizacijoms. O jei reikia labai prisitaikyti, tai neatneša reikiamo efekto: mažesnių sąnaudų, laiko valdymo, darbuotojų įtraukimo. Savo ruožtu „Profit-Web“ sistema išsiskiria tuo, kad maksimaliai apima visą žmogiškųjų resursų procesų valdymo grandinę ir gali pasiūlyti pilną visų procesų automatizavimą: nuo darbuotojo pateikto prašymo, iki visų iš to išplaukusių ar susijusių veiksmų automatinio realizavimo sistemoje ar apmokėjimo įvykdymo informacijos pateikimo finansinės apskaitos procesams.

Sistema sukurta ir per 20 metų nuolat tobulinta taip, kad lengvai pavyktų pritaikyti ją kiekvieno kliento individualiems poreikiams. Kiekvienas procesas gali būti parametrizuotas, o tai leidžia lanksčiai ir greitai sukurti sistemą, atitinkančią konkrečios organizacijos darbo specifiką. Dar viena svarbi šios sistemos savybė – galimas dialogas su naudotojais lietuvių, anglų, latvių, rusų kalbomis, galimybė lengvai paruošti vertimą į kitą kalbą, realizuoti teisės aktų reikalavimus Lietuvai, Latvijai, Baltarusijai.

Vienas sistema skirtingiems procesams

Vienoje „Profit-Web“ sistemoje procesai gali prasidėti nuo darbuotojų atrankos, skelbiant laisvas darbo vietas įmonės viduje ar išorėje, iki žmogiškųjų resursų valdymo procesų įvykdymo kolegą jau įdarbinus. Kiekviename etape galima rinktis reikiamą funkcijų gylį. Pavyzdžiui, planuojant darbuotojų poreikį ir skelbiant atviras darbo pozicijas, yra galimybė vertinti kandidatus, atlikti jų testavimą, sisteminti informaciją. Įdarbinus – stebėti darbuotojų adaptaciją, planuoti mokymus, atlikti apklausas, darbuotojui priskirti materialines atsakomybes, užtikrinti darbuotojų kompetencijų valdymą ir kt. Vienu įrankiu galima ne tik valdyti informaciją, bet ir gauti priminimus, pavyzdžiui apie besibaigiančias sutartis, terminuotas darbo sutartis, pateiktų prašymų  patenkinimą ar atmetimą ir kt.

Kiek galimybių gali apimti tokia sistema, priklauso ir nuo įmonės poreikio. Tačiau diegiant bet kokią sistemą, svarbu nepamiršti ir papildomų aspektų: saugumo, patikimumo, sistemos modifikavimo ar integracijos galimybių, nes bet kuris naujas IT įrankis turi būti suderintas su jau esančiais įmonės procesais ir procedūromis.

Aktualu visam verslui

„Edrana Baltic“ siūlomų sistemų portfelyje yra ir daugiau verslo bei organizacijų kasdienius procesus lengvinančių sprendimų, o klientų ratas – daugiau nei 3000 įvairių įmonių ir organizacijų, veikiančių tiek prekybos, pramonės, tiek ir finansų  ar švietimo srityse. Personalo valdymo sistemą „Profit-Web“ dažniausiai renkasi didesnės organizacijos, arba tos, kurių darbuotojai dirba ne vienoje vietoje ir joms būtinas sprendimas, padedantis pagreitinti ir optimizuoti tarpusavio veiksmus bei komunikaciją. Šaltinis: https://www.vz.lt/