Profit-Web. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabeliai) ir grafikai.

29 sausio, 2024

Profit-Web. Darbo laiko apskaita. Tabeliai, grafikai, suminė darbo laiko apskaita ir kontrolės.

Darbo grafikai

 • Galimybe sukurti naujus darbo grafikus (slenkančius, pamaininius, individualius).
 • Darbo grafikų šablonus galima priskirti keliems darbuotojams ar jų grupėms.
 • Grafikų kūrimas leidžia nurodyti darbo grafiko pradžios ir pabaigos laiką, priskiriant jį darbuotojui ar jų grupei.
 • Darbo grafikų tvirtinimo funkcionalumas leidžia priskirtiems vadovams vizuoti grafiką.

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Tabeliai.

Informacija į darbo laiko apskaitos žiniaraštį (tabelį) gali būti vedama šiais būdais (būdą pasirenka Klientas):

 • Tabelis formuojamas iš priskaitymų
 • Tabelis formuojamas iš darbo grafikų
 • Tabelis formuojamas  iš kitų programų ar importo pagalba.
 • Tabelis formuojamas iš įsakymo
 • Tabelis formuojamas rankiniu būdu
 • Tabelis formuojamas keliais būtais – mišrus.

Turite galimybę darbo laiko žiniaraščio sukūrimą aktyvuoti visiems darbuotojams iš karto iš priskirtų ar sudarytų darbo grafikų. Tabelis automatiškai pasipildys informacija iš įvestų įsakymų, vizuotų darbuotojų prašymų dėl atostogų, komandiruotės, darbuotojų nedarbingumų ar kitų dokumentų.

Pagrindinės modulio funkcijos

 • Galimybė apskaityti darbuotojų visų tipų neatvykimus – visas atostogų rūšis, neatvykimus administracijos leidimu, poilsio dienas, laikino nedarbingumo laikotarpius ir visus kitus neatvykimus, nustatytus LR darbo kodekse ir kituose LR teisės aktuose.
 • Galimybė  kurti ir koreguoti neatvykimų kategorijas, nustatyti jų žymėjimą darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ir galimas trukmes (pvz. papildomos atostogos ir pan.).
 • Galimybė pildyti skirtingiems asmenims skirtingų darbuotojų tabelius
 • Galimybė apskaityti įvairius darbo laiko tipus: darbas dieną, naktį, poilsio dienomis, šventinėmis dienomis, budėjimas namuose, kilnojamo pobūdžio darbas, ir kiti apibrėžti laiko tipai galiojančiuose teisės aktuose.
 • Galimybė skirtingų laiko tipus pažymėti vienoje dienoje.  Automatinis laiko sumavimas ir apskaityto laiko perdavimas į DU skaičiavimus
 • Galimybė integruoti su kitomis sistemomis (pvz praėjimo kontrolės sistema): galimybė tabelyje matyti faktinį darbuotojo atvykimo ir išvykimo iš darbo laiką, pertraukų pradžią ir pabaigą.
 • Galimybė sugeneruoti priskaitymus pagal tabelio duomenis
 • Galimybė gauti Tabelių kontrolės protokolą
 • Galimybė skaidyti darbo valandas pagal kaštų centrus
 • Galimybė palyginti Darbo plano (grafiko), fakto (tabelio) ir praėjimo kontrolės informacijas
 • Galimybė patvirtinti tabelius. Funkcionalumas leidžia priskirtiems vadovams vizuoti tabelį.

Suminė darbo laiko apskaita

Funkcionalumas leidžia vesti darbo laiko apskaitą ir mokėti darbo užmokestį pagal galiojančią LR DK įstatyminę bazę.

Naudodami suminę darbo laiko apskaitą galite pasirinkti apskaitinio periodo ilgį, kaip tai leidžia įstatymas nuo vieno iki tiek mėnesių kiek reikia. Taikant funkcionalumą galėsite skaičiuoti pasirinkto laikotarpio suminius viršvalandžius ir neatidirbamus tabelyje ir atitinkamai atsiskaityti su darbuotojais.

Suminė apskaita nustatoma kiekvienam darbuotojui individualiai, vienoje įmonėje skirtingoms grupėms darbuotojų galite taikyti skirtingus apskaitinius periodus. Kiekvieno periodo tabelyje galėsite sekti signalinius rezultatus, tiek konkretaus mėnesio susidariusius suminius viršvalandžius, tiek nuo apskaitinio periodo susidariusius suminių viršvalandžių likučius. Apskaitinio periodo pabaigoje programa suskaičiuoja rezultatą susidariusius suminius viršvalandžius ir neatidirbtą laiką.

Grafikų ir tabelių informacijos  kontrolė. Kiekvienos klaidos atveju išduodamas pranešimas.

Atliekamos darbuotojo  visų jo darbo grafikų  kompleksinė kontrolė:

 • Sudarant  Darbo sutartį  kiekvienos darbo funkcijos atlikimui priskiriamas darbo grafikas  automatiškai išdalinant darbo valandas   pagal paskirtą etato dalį:
  • 5- dienų gafikas,
  • 6-dienų grafikas ,
  • projektinis užimantis etatą,
  • projektinis neužimantis etato,
  • detalus
  • suminis (nusirodo atitinkamas požymis)
 • Atidarant naują periodą grafikuose automatiškai persiskaičiuoja   darbo   ir šventines dienas pagal kalendorių , priskiria   prieššventinę valandą ,   jei ji priklauso pagal darbo grafike nurodytą požymį.(aprašyta detaliai R-376)
 • Atsakingas darbuotojas padalinyje peržiūri  jo padalinyje atliekamų darbų grafikus ir patikslina, nurodydamas tikslius darbo laikus : dirbti nuo/ iki bei pertraukas)
 • Atlikus  atskirų padalinių atsakingų darbuotojų  grafikų informacijos patikslinimą, atliekama visų darbuotojo grafikų kompleksinė kontrolė:
  • Tikrinamas  darbo dienos val limitas  >12
  • Tikrinamas savaitės darbo valandų limitas (>40 )
  • Sumininkams -per 7 dienas >52. Pastaba, neužpildžius paskutinio sum. periodo grafiko, sistema atlikdama  kontroles, įvertins apskaičiuojamą darbui skirtą laiką
  • Tikrinama ar nepertraukiamas  poilsis    tarp pamainų  trumpesnis  nei 11 val
  • Darbo laikas Sumininkams, įskaitant viršvalandžius ir darbas pagal susitarimą dėl papildomo darbo, neįskaitant pietų pertraukos, negali būti ilgesnis kaip 60 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.
  • Tikrinama, ar savaitės nepertraukiamas poilsis trumpesnis nei 35 val
  • Sumininkams tikrinama, ar darbo laikas, numatytas grafike visam suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiui (3 mėn.) neviršija darbo laiko, jei per tą laikotarpį būtų dirbama pagal normalią darbo laiko apskaitą penkias dienas į savaitę po aštuonias valandas per dieną.
  • Neleidžiama patvirtinti grafiko, jei yra perviršis (kai pažymėtas parametras).
  • Generuojant atostogas, tikrinama, ar grafikas priskirtas tik vienam darbuotojui:
  • Priskiriant darbo grafiką (grafikai pagal datas), tikrinama, ar nepersidengia datos su jau priskirtu darbo grafiku.
  • Naudojant suminę darbo laiko apskaitą galima papildomai nurodyti norimas valandas tikrinimui.
  • Maksimalus nepertraukiamas darbo laikas
  • Maksimalus darbo laikas per parą (kartu su pertrauka pavalgyti ir pailsėti)
  • Maksimalus savaitės darbo laikas, jei neviršijamas savaitės 48 val. vidurkis
  • Minimalus kasdienio poilsio laikas
  • Minimalus nepertraukiamasis savaitės poilsio laikas
  • Neleidžiama koreguoti grafiko, jei grafikas patvirtintas
  • Neleidžiama išsaugoti grafiko, jei tam pačiam darbuotojui kitame etate yra įvestos persidengiančios valandos (kai  pažymėtas parametras)

Kiekvienos klaidos atveju išduodamas pranešimas. Įdiegtoje sistemoje  tik atlikus visų darbuotojo užimamų etatų, darbų pagal projektus, kompleksinę priskirtų grafikų kontrolę pagal aukščiau aprašytą tvarką  automatiškai generuojamas  Tabelis  ir jame galimas tik atitinkamos dienos pakoregavimas pagal faktą. Informacija į Tabelį rankiniu būdu nevedama.

Kontrolės Tabelyje

 • Skirtinguose tabelio pildymo languose tikrinama, ar rankiniu būdu nėra įvesta daugiau nei 24 valandos.
 • Neleidžiama koreguoti tabelio, jei tabelis perkeltas į priskaitymus.
 • Neleidžiama koreguoti tabelio, jei tabelis patvirtintas.
 • Galima nustatyti po rankinio koregavimo  privalomą tikrinimą tabelyje dėl dienos valandų limito pagal norimas valandas: