Profit-Web

Inovatyvi verslo / veiklos valdymo sistema naudojanti internetines technologijas

Profit Web programos/sistemos:
Buhalterinė apskaita
Personalo valdymas
Dokumentų valdymas

Atnaujinta 2020-11-12 Grįžti

Paprasta išmokti naudotis

Mokate tik už tuos funkcionalumus, kuriais naudojatės

Rūpinamės duomenų saugumu

Funkcionalumas

Inovatyvi verslo / veiklos valdymo sistema naudojanti internetines technologijas

Finansinių procesų apskaita
 • Didžioji knyga
 • Valiutinės operacijos
 • Apskaita pagal Kaštų Centrus
 • Mokėtinų/gautinų sumų apskaita
 • Banko ir kasos operacijų apskaita
 • Pinigų srautų valdymas
 • Mokėjimų paraiškos
 • Atskaitingų asmenų apskaita, avansinė apyskaita
 • Finansinės atskaitomybės ataskaitos
 • Integracija su VMI sistema
Darbo apmokėjimo proceso valdymas
 • Skaičiavimai visiems atlyginimų tipams
 • Neribotas kiekis skirtingų atskaitymų
 • Išmokėjimų valdymas
 • Vykdomųjų raštų apskaita
 • Nedarbingumų apskaita 
 • Atostoginių apskaita
 • Nepanaudotų atostogų rezervo apskaita 
 • Paskyrų valdymas ir apskaita 
 • Kaštų centrų / dimensijų naudojimas apskaitoje
 • Integracija su trečiųjų šalių sistemomis
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas
Materialinių vertybių apskaita
 • Trumpalaikio, mažaverčio turto judėjimo apskaita
 • Ūkinio inventoriaus užbalansinė kiekinė apskaita
 • Pardavimų valdymas, išankstiniai apmokėjimai
 • Apskaita pagal kaštų centrus - dimensijas
 • Pirkimų, pardavimų sutartys
 • Turto inventorizacija
Personalo procesų valdymas
 • Organizacinės struktūros valdymas
 • Darbuotojų informacijos kaupimas ir valdymas
 • Darbuotojų sutarčių/susitarimų valdymas
 • Materialinės atsakomybės valdymas
 • Skatinimo priemonės
Darbo laiko valdymas
 • Darbo grafikai
 • Darbo laiko apskaita
 • Suminė darbo laiko apskaita
 • Laiko apskaita pagal praėjimo kontrolę
Personalo vystymo valdymas
 • Darbuotojų poreikio planavimas
 • Kandidatų atranka ir įdarbinimas
 • Naujų darbuotojų adaptacija
 • Mokymų planavimas, apklausos
 • Kompetencijų valdymas
 • Darbuotojų veiklos vertinimas
Komandiruočių planavimas ir valdymas 
 • Komandiruočių iniciavimas
 • Išlaidų planavimas
 • El. komandiruočių vizavimo procesas
 • Faktinių išlaidų fiksavimas
 • Avansinė apyskaita
E-kontrolė
 • Darbo planavimas
 • Užduočių vykdymo kontrolė
 • Užduočių eiga / priskyrimas
 • Išorinių užklausų valdymas (service desk)
Įsakymų automatinis realizavimas
 • Grupinių įsakymų rengimas
 • Automatinis įsakymų generavimas
Darželiai
 • Vaikų grupių žinynai
 • Lankomumo kontrolė
 • Išlaidų kontrolė
 • Atskaitymų kontrolė
Atostogų proceso valdymas
 • Atostogų planavimas
 • Atostogų grafiko sudarymas
 • El. atostogų vizavimo procesas
Sutarčių valdymas
 • Sutarčių šablonų kūrimas
DVS – Dokumentų valdymo sistema
 • Siunčiamų, gaunamų raštų valdymas
 • Raštų eiga ir kontrolė
Asmeniniai profiliai
 • Informacijos peržiūra
 • Prašymai, pasiūlymai
Abonentų savitarna
 • Skaitiklių deklaravimas ir apmokėjimas

Privalumai

Veiklos procesai integruotoje sistemoje naudojant internetines technologijas

Veikia internetinėje aplinkoje pasirinkus bet kokį įrenginį: kompiuterį, planšetę, mobilųjį telefoną

Galimybė sukurti neribotą skaičių darbo vietų dirbant su ta pačia duomenų baze

Vartotojo darbinė aplinka gali būti pritaikyta individualiai - teisių ir greitųjų mygtukų pagalba

Sistema nuolat palaikoma ir atnaujinama pagal įstatyminius LR teisės aktus

Sistema leidžia lengvai teikti duomenis mokesčių priežiūros institucijoms – Sodra, VMI ir kt.

Susidomėjote mūsų produktais?

Gaukite nemokamą konsultaciją

Gauti pasiūlymą