Alga HR

Žmogiškųjų resursų valdymas ir apskaita

Atnaujinta 2020-11-12 Grįžti

Paprasta išmokti naudotis

Mokate tik už tuos funkcionalumus, kuriais naudojatės

Rūpinamės duomenų saugumu

Funkcionalumas

Pilnas veiksmų automatizavimas ir pritaikymas organizacijos poreikiams

Darbo apmokėjimo proceso valdymas
 • Vienkartiniai ir periodiniai priskaitymai
 • Mokestiniai atskaitymai
 • Išmokėjimų valdymas
 • Vykdomųjų raštų apskaita
 • Nedarbingumų apskaita 
 • Atostoginių apskaita
 • Nepanaudotų atostogų rezervo apskaita 
 • Paskyrų valdymas ir apskaita 
 • Kaštų centrų / dimensijų naudojimas apskaitoje
 • Ryšys su finansų sistemomis
Personalo vystymo valdymas
 • Darbuotojų poreikio planavimas
 • Kandidatų atranka ir įdarbinimas
 • Naujų darbuotojų adaptacija
 • Mokymų planavimas, apklausos
 • Kompetencijų valdymas
 • Darbuotojų veiklos vertinimas
Personalo procesų valdymas
 • Darbuotojo informacijos valdymas 
 • Darbo sutarčių valdymas
 • Organizacinės struktūros valdymas
 • Materialinės atsakomybės valdymas
 • Skatinimo priemonės
Komandiruočių planavimas ir valdymas 
 • Komandiruočių iniciavimas
 • Išlaidų planavimas
 • El. komandiruočių vizavimo procesas
 • Faktinių išlaidų fiksavimas
 • Avansinė apyskaita
Darbo laiko valdymas
 • Darbo grafikai
 • Darbo laiko apskaita
 • Suminė darbo laiko apskaita
 • Laiko apskaita pagal praėjimo kontrolę
Atostogų proceso valdymas
 • Atostogų planavimas
 • Atostogų grafiko sudarymas
 • El. atostogų vizavimo procesas
Asmeniniai profiliai
 • Informacijos peržiūra
 • Prašymai, pasiūlymai
Įsakymų automatinis realizavimas
 • Grupinių įsakymų rengimas
 • Automatinis įsakymų generavimas

Sistemos nauda

Ženklus personalo ir darbo apmokėjimo procesų optimizavimas

Personalui teikiama nauda:
 • Visapusiškas informacijos kaupimas apie pareigas, pareigybes, darbuotojus bei jų kaitą
 • Pranešimų sistema apie veiklos procesų įvykius
 • Automatizuotas prašymų-įsakymų valdymas ir realizavimas sistemoje
 • Darbuotojų darbo laiko planavimas
 • Ataskaitų bei sąrašų parengimas vidiniam naudojimui bei valstybinėms institucijoms
Buhalterijai teikiama nauda:
 • Personalo ir darbo laiko informacijos betarpiškas panaudojimas vienoje DB
 • Automatizuotas darbo užmokesčio priskaitymų ir išmokėjimų generavimas
 • Skirtingų paskyrimų tarifų apskaita
 • Komandiruočių planavimas ir apskaita
Ekonominis Alga HR (Alga 2000) efektas
 • Visi sistemos procesai veikia vienoje duomenų bazėje
 • Savalaikiai realizuojami teisės aktų įtakojančių sistemos funkcionalumo darbą reikalavimai
 • Centralizuotos sistemos naudojimas mažina kasdieninių aptarnavimų kaštus
 • Internetinių sprendimų naudojimas mažina darbo vietų kasdieninio aptarnavimo kaštus
 • Sistemos versijų atnaujinimo paprastumas
 • Patikimos sistemos veikimo įgalintas kaštų taupymas
 • Paprastas sistemos funkcionalumo išplėtimas ir pritaikymas jį pagal Jūsų augančius poreikius
Alga HR - asmens duomenų apsauga pagal BDAR

Programa pastoviai tobulinama, didėja jos funkcionalumas. Programa yra labai lengvai įsisavinama, nes tinkamai parinkta darbo su programa veiksmų seka.

Susidomėjote mūsų produktais?

Gaukite nemokamą konsultaciją

Gauti pasiūlymą