Profit-W

Finansinių procesų valdymas, atsargų apskaita

Atnaujinta 2020-11-12 Grįžti

Paprasta išmokti naudotis

Mokate tik už tuos funkcionalumus, kuriais naudojatės

Rūpinamės duomenų saugumu

Funkcionalumas

Visi finansiniai procesai vienoje sistemoje

Finansinių procesų apskaita
 • Didžioji knyga
 • Valiutinės operacijos
 • Apskaita pagal Kaštų Centrus
 • Mokėtinų/gautinų sumų apskaita
 • Banko ir kasos operacijų apskaita
 • Pinigų srautų valdymas
 • Mokėjimų paraiškos
 • Atskaitingų asmenų apskaita, avansinė apyskaita
 • Finansinės atskaitomybės ataskaitos
 • Integracija su VMI sistema
 • Pagrindinės ataskaitos
Ilgalaikio turto apskaita
 • Judėjimo apskaita
 • Remonto apskaita
 • Nusidėvėjimo apskaita
 • Skaidymas, kiekio atidalinimas
 • Inventorizacijos apskaita
 • Vertės padidėjimo, nuvertėjimo apskaita
 • Pagrindinės ataskaitos
Materialinių vertybių apskaita
 • Trumpalaikio, mažaverčio turto judėjimo apskaita
 • Ūkinio inventoriaus užbalansinė kiekinė apskaita
 • Pardavimų valdymas, išankstiniai apmokėjimai
 • Apskaita pagal kaštų centrus - dimensijas
 • Pirkimų, pardavimų sutartys
 • Turto inventorizacija
Gamybos procesų apskaita
 • Gamybos kalkuliacinių kortelių sudarymas
 • Gaminių planinės ir faktinės savikainos skaičiavimas
 • Automatinis žaliavų nurašymas
 • Materialinės atsakomybės valdymas
 • Žaliavų trūkumo analizė
 • Tiesioginių ir netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas
Transportas ir kuro apskaita
 • Maršrutų ir kelionės lapų sudarymas
 • Transporto priemonių kuro normų aprašymas
 • Automatinis kuro nurašymas
 • Transporto priemonių techninės apžiūros ir draudimo stebėjimas
 • Padangų eksploatacijos stebėjimas
Abonentų apskaita
 • Priskaitymų už suteiktas paslaugas generavimas
 • Apmokėjimų ir deklaruotų rodmenų importas
 • Kompensacijų importas
 • Mokėjimo pranešimų bei PVM sąskaitų faktūrų formavimas
 • Apskaitos prietaisų apskaita
 • Šilumos, vandens, komunalinių ūkių apskaita
Sutarčių apskaita
 • Sutarčių registravimas
 • Sutarčių vykdymo kontrolė
 • Pagrindinės ataskaitos

Sistemos nauda

Profit-W sistema pilnai atitinka VSAFAS reikalavimus. Finansinė ir verslo / veiklos apskaita vykdoma pagal Verslo apskaitos standartus

Profit-W privalumai
 • Vieninga verslo valdymo sistema, automatizuotas visas apskaitos ciklas
 • Lengvai pritaikoma įmonių specifiniams poreikiams
 • Realizuota integracija su kitomis IT sistemomis
 • Galimybė savarankiškai kurti ataskaitas
 • Atitinka visus šią sritį reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus
Profit-W nauda

Sistema automatizuoja finansų, materialinių vertybių, ilgalaikio turto, biudžeto, gamybos, transporto, abonentų, sutarčių, užsakymų, ir kitus procesus.

Techniniai reikalavimai

Reikalavimai techninei įrangai priklauso nuo darbų su apskaitos sistema apimties, darbo vietų skaičiaus tinkle, suvedamų dokumentų kiekio. Dėl šios priežasties tam tikrais atvejais reikalavimai techninei įrangai gali būti skirtingi.

Tarnybinė stotis

Sisteminė programinė įranga

Microsoft Windows Server 2012, 2016, 2019

Sybase Adaptive Server Anywhere 12.0.1*,

OpenOffice 3.2.x arba naujesnė

Duomenų apsauga

Reguliarus duomenų bazės atsarginės kopijos kūrimas

Procesorius

4 Core’ai, nuo 3GHz ir daugiau,

Atmintis

16 GB darbinės atminties (RAM), SSD diskas

Vartotojo darbo vieta (lokaliame tinkle)

Sisteminė programinė įranga

Microsoft Windows 8, 8.1, 10, Sybase

Adaptive Anywhere Client 12.0.1*, sisteminė naršyklė su įdiegtais naujausiais naujinimais

Procesorius

Procesorius i5-5xxx arba spartesnis

Atmintis

4 GB darbinės atminties (RAM)

Terminalinė klientinė darbo vieta

Sisteminė programinė įranga

Microsoft Windows 8, 8.1, 10, sisteminė naršyklė su įdiegtais naujausiais naujinimais

Procesorius

Procesorius i5-5xxx arba spartesnis

Atmintis

4 GB darbinės atminties (RAM)

Tinklas

Min. interneto greitis

1 Gbps

Protokolas

TCP/IP

Rekomenduotini reikalavimai internetiniam ryšiui dirbant su terminaline architektūra

Klientinė terminalinio serverio darbo vieta turėtų turėti realų 128 Kbps internetinį ryšį, terminalinis serveris – 128 Kbps padaugintas iš klientinių darbo vietų, vienu metu dirbsiančių su terminaliniu serveriu skaičiaus. Klientinės terminalinio serverio darbo vietos turi turėti terminalines prisijungimo prie serverio licencijas. Įmonės išorinis IP adresas turi būti pastovus.

PASTABA: Techniniai reikalavimai tarnybinėms stotims ir vartotojo darbo vietoms skirti tik naudojant mūsų nurodytą operacinę sistemą ir programinę įrangą, t.y. neapkraunant tarnybinės darbo stoties ir vartotojo darbo vietos kita, mūsų nenurodyta, programine įranga. Norint ataskaitas eksportuoti „xls“ arba „xlsx“ formatu, būtina naudoti Microsoft Office Excel (MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office365). Norint ataskaitas eksportuoti „doc“ arba „docx“ formatu, būtina naudoti Microsoft Office Word (MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office365).

Susidomėjote mūsų produktais?

Gaukite nemokamą konsultaciją

Gauti pasiūlymą