PERSONALO VALDYMO SISTEMA

Personalo valdymo sistema

Šis modulis skirtas įmonės personalo duomenų kaupimui, apskaitai, planavimui, valdymui ir analizei. Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys sąveikauja su visais sistemos  moduliais bei funkcijomis.

Integruoti sprendimai:

Pagrindinės sistemos funkcijos:

Darbuotojų informacijos valdymas

 Darbuotojų sąrašai

Darbo sutartys

Pareigos ir pareigybės

Materialinės atsakomybės valdymas

Darbuotojų atleidimas

Pagrindinės modulio ataskaitos

Galimybė formuoti ir atspausdinti:

Galimybė formuoti ir spaudinti Darbo stažo ataskaitas