Profit-W. Uzskaites ierīču maiņas, kontroles un pārbaudes modulis.

septembris 20, 2021

2021. gada 16. septembrī attālināti norisinājās seminārs – iepazīstināšana ar sistēmas Profit-W jauno moduli. No šī brīža mūsu Klienti attālinātās operācijas pārvaldīs vienkārši. Izmantojot šo moduli, uzskaites ierīču kontrolieri, varēs veikt viņiem attālinātā veidā uzdotos uzdevumus, bet visa viņu ievadītā informācija tiks automātiski nodota uz Profit-W Abonentu uzskaites un pārvaldības sistēmu.

Moduļa pamatfunkcijas:

  • Uzdevumu sagatavošanas uzskaites ierīču pārbaudi veicošajiem darbiniekiem;
  • Uzskaites ierīču pārbaudes izpilde pēc saņemtajiem uzdevumiem;
  • Uzskaites ierīču rādītāju fiksēšana pārbaudes laikā;
  • Uzskaites ierīču maiņa, plombēšana;
  • Veikto darbu fotografēšana;
  • Darbu veikšanas akta formēšana un apstiprinājums ar digitālo parakstu;
  • Pārskata pat paveiktajiem kontroliera darbiem sagatavošana.

Ievietojot sistēmu, kontrolieru viedie mobilie telefoni vai planšetdatori kļūs par mobilajām darba vietām, kurās reālā laika režīmā viņi redzēs viņiem nodotos darbu uzdevumus, fiksēs to gaitu un veikto darbu rezultātu. 

Kontrolieru mobilajā iekārtā ievadītie dati automātiski tiks nodoti uz Profit-W sistēmas Abonentu pārvaldība un uzskaite moduli. Grāmatvedības darbiniekiem nebūs nepieciešams manuālā veidā ievadīt informāciju pēc papīra darbu veikšanas aktiem.

Kontrolieru vadītājam šis modulis dos iespēju reālā laikā izveidot uzdevumus, redzēt kontrolieriem uzdoto uzdevumu statusu, veikto uzdevumu daudzumu.