Darbinieku iepazīstināšanas process ar nepieciešamajiem dokumentiem

2021. gada 28. janvāris

Personāla vadības sistēma un algu uzskaites un grāmatvedības sistēma Profit-Web

Procesa īpašnieks: Personāldaļa 

Procesa tips: Pilnībā automatizēts

Process tiek veikts sistēmāPersonāla vadības sistēmā un algas pārvaldes un uzskaites sistēmā Profit-Web, kad tiek izmantots pašapkalpošanās modulis darbiniekiem

Procesa shēma::

Procesa apraksts:

Ikdienas darbā saskaņā ar noteiktajiem LR tiesību aktiem vai organizācijas iekšējās kārtības noteikumiem katram darbiniekam ir jāiepazīstas ar vairākiem dokumentiem / procedūrām, lai sāktu vai turpinātu darbu uzņēmumā, piemēram:

  • Ugunsdrošības instrukcija,
  • Personāla darba kārtības noteikumi,
  • Darbinieka ievada instrukcijas par drošību un veselības aizsardzību darbā, 
  • Pirmās palīdzības instrukcija, 
  • Drošības un veselības instrukcija datoru apkopes darbiniekiem, 
  • Drošības un veselības instrukcijas darbiniekiem, kas strādā ar videotermināļiem, 
  • Drošības un veselības instrukcija autovadītājiem, kuri izmanto dienesta automašīnas vai personīgo autotransportu darba vajadzībām,
  • Cits.

Personāla vadības sistēmā un algu vadības un uzskaites sistēmā Profit-Web ir realizēta iespēja ievadīt un piešķirt dokumentus vai citu informāciju vajadzīgajiem darbiniekiem, lai tie ar to iepazītos. Šos dokumentus var atzīmēt ar pašapkalpošanās dokumentu rādīšanas datumiem, kas ļaus aizmirst par tikko pieņemto darbinieku iepazīstināšanu ar nepieciešamajiem dokumentiem. Viņi tiks automātiski uzaicināti apskatīt uzņēmuma procedūras vai citus dokumentus, tiklīdz viņi pievienojas pašapkalpošanās dienestam. Personāla vai algu uzskaites darbinieks (sistēmas lietotājs, kuru procesa īpašnieks ir noteicis atbilstoši piešķirtajām tiesībām) sistēmā izveido jaunu ierakstu, norādot parādīšanas pašapkalpošanās portālā sākumu, un izvēlas, vai dokuments tiks parādīts visiem vai tikai atlasītajiem darbiniekiem. Dokumentam var pievienot arī dokumentus jebkurā formātā, kas darbiniekam būs jāatsūta:

Personāla vadības sistēmā un algu pārvaldības un uzskaites sistēmā Profit-Web informācija darbiniekiem tiek sniegta, tiklīdz viņi ir pievienoti pašapkalpošanās sistēmai:

Šo funkcionalitāti var izmantot arī citu darbinieku piekrišanas saņemšanai atbilstošu algas vai personāla vadības procesu laikā, piem., darbinieku piekrišana strādāt brīvdienās, darbinieku piekrišana strādāt kaitīgos apstākļos, darbinieku piekrišana strādāt virsstundas utt.

Personāla vadības un algas pārvaldības un uzskaites sistēmā Profit-Web video materiāls 

 darbam ar šīs funkcionalitātes darbības pārvaldības procesu.