Saskaņā ar LR valsts noteiktajiem tiesību aktiem Edrana Baltic īsteno pieņemtos grozījumus no 2022. gada 1. janvāra.

2021. gada 14. decembris

Saskaņā ar LR valsts noteiktajiem tiesību aktiem, , Edrana Baltic ievieš pieņemtos grozījumus, lai lietotāji varētu ērti un vienkārši aprēķināt darbinieku algas un piemērot pareizo neapliekamo ienākumu, kas mainās kopš 2022. gada janvāra.

No 2022. gada 1. janvāra tiks palielināta ne tikai minimālā mēneša darba alga (MMA), kas būs pirms nodokļu nomaksas 730 Eur. Bet tāpat tiks palielināta arī minimālā stundas likme (MSL), kas būs pirms nodokļu nomaksas 4,47 Eur.

Vienlaikus mainās piemērojamais mēneša neapliekamais ienākums (NI):

  • Personai, kuras darba algas ienākumi (DA) nepārsniedz 730 Eur (MMA), piemērojamais NI mēnesī ir 460 Eur.
  • Personai, kuras alga (DA) pārsniedz 730 Eur, bet nepārsniedz 1678 Eur, piemērojamo mēneša NI aprēķina pēc šādas formulas:

NI = 460 – 0,26 x (DA – 730 (MMA))

  • Personai, kuras darba alga (DA) pārsniedz 1678 Eur, piemērojamais mēneša NI tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

NI = 400 – 0,18 x (DA – 642)

Personām ar samazinātām darbspējām:

  • Personām ar darbspēju līmeni 30-55%, piemērojamais mēneša NI ir 690 Eur.