Paziņojumu par deklarēto dīkstāvi iesniegšana Valsts darba inspekcijā

februāris 3, 2021

Saskaņā ar Lietuvas Republikas galvenā valsts darba inspektora 2021. gadu. 26. janvāra rīkojumu Nr. EV-25

„Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo”

Personāla un darba algas pārvaldības un uzskates sistēmā Alga HR/ Profit-Web ieviestas šādas tiesību aktu ietekmētās izmaiņas sistēmā:

-modificēta pieteikuma veidlapa subsīdijas izmaksai algām darbiniekiem, kuri deklarēti dīkstāvē, Lietuvas Republikas Darba kodeksa 47. panta 1. punkta 2. daļā norādītajā gadījumā:

-Iespēja izveidot Darba grafiku - darbinieka darba deklarētās daļējās dīkstāves un daļējās dīkstāves laikā, norādot atlikušo darba stundu skaitu, darba sākumu un beigas un daļējās dīkstāves laiku, ja par daļējo dīkstāvi tiek paziņots, samazinot darba stundu skaitu dienā (vismaz par trim darba stundām), vai norādot nostrādātās dienas un dīkstāves dienas, kad tiek deklarēta daļēja dīkstāve, samazinot darba dienu skaitu nedēļā (vismaz par divām darba dienām).

Informējam, ka par Personāla un algas pārvaldīšanas un uzskaites sistēmā Alga HR / Profit-Web ieviestajām izmaiņām varat sazināties ar mums pa tālruni 8 5 2675333, izvēloties nepieciešamo nodaļu:

1 - Mārketings

2 - Grāmatvedība

3 - Administrācija

4 - Algu HR un Profit-Web konsultācijas

5 - Profit-W konsultācija