Mēs esam veikuši programatūras pensiju reformas dēļ

decembris 7, 2018

Sistēmā ir izveidota jauna funkcionalitāte, kas ļauj visiem / vienam darbiniekam importēt datus par darbiniekiem / darbiniekiem piemēroto soc. apdroš. likme tieši no SoDra informācijas sistēmas. Faktiskie dati eksporta datumā tiek eksportēti no SoDra sistēmas un importēti Alga HR.

Attiecīgi Alga HR ir funkcionalitāte, kas paredzēta, konkrētajā datumā datumā spēkā esošās soc. apdroš. likmes aprēķināšanai: 19,5 % vai (19,5 +1,8) %, vai (19,5 +2,1)%, vai (19,5 +2,4)%, vai (19,5 +2,7) %, vai (19,5 +3,0) %, ja darbinieks/darbinieki uzkrāj/neuzkrāj 2. līmeņa pensiju.