Biznesa vadības sistēma. Vai mēs esam labi sagatavojušies 2019. gada nodokļu reformai.

decembris 20, 2018

Programmā mēs esam izstrādājuši mehānismu, kas ļautu algas pārrēķinus, saskaņā ar nodokļu reformas prasībām.

Paredzamais pārrēķina koeficients, pārrēķina laiks, pārrēķina precizitāte līdz 4 zīmēm aiz komata, dažādas IIN likmes ar nodarbinātību saistītiem vai tādiem pēc būtības atbilstošiem ienākumiem un slimības pabalstiem, sociālās apdroš. likmes un to piemērošana 2018. un 2019. gada mijā, neapliekamā minimuma summas formula (MA un MSL summas), kas ir spēkā no 2019. gada sākuma, jauna IIN gada deklarācijas forma.

Programma var konfigurēt nepieciešamās vērtības un parametrus, kā rezultātā tiek automātiski vai manuāli pārrēķināta alga vai tās koeficienti un kategoriskie koeficienti (pēc vajadzības), noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim, ņemot vērā reformas prasības, izveidot līguma izmaiņas, ģenerēt vidējos rādītājus, izdrukāt pārrēķinātās algas summas, izdrukāt pārrēķinātos vidējos rādītājus, ja tiek konstatētas kļūdas, atjaunot datus un veikt pārrēķinu par šiem darbiniekiem, izdrukāt izmaiņas darba līgumos. Pārrēķināšanas procesu var atkārtot. Ir iespējams pārrēķināt visus / atzīmētos darbiniekus un / vai tikai vienu algu veidu.