BUHALTERINĖS APSKAITOS PROGRAMA

Buhalterinės apskaitos programa

Ši programa yra skirta įmonės buhalterinei apskaitai, personalo duomenų kaupimui, planavimui, valdymui ir analizei. Programa yra savarankiška. Modulio duomenys sąveikauja su kitais sistemos  moduliais ir funkcijomis.

Pagrindinės buhalterinės apskaitos programos funkcijos

Įrašų greitas ir detalus filtravimas

Darbo sutartys

Galimybė nurodyti papildomas darbuotojų kategorijas etatų sąraše (pvz., personalo grupė, esantis motinystės atostogose, terminuotai dirbantis darbuotojas ir t.t.) 

Atostogų proceso valdymas

Pagrindinės modulio ataskaitos. Galimybė  formuoti ir atspausdinti: