Personalo valdymo sistemos ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemos Aga HR ir Profit-Web naudotojams

28 sausio, 2021

Maloniai primename, jog nuo sausio 1 d. įsigaliojo šie dydžių pasikeitimai skaičiuojant darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas:

 • minimaliosios mėnesinės darbo užmokesčio/algos (MMA) dydis – 642 Eur 
 • minimalusis valandinis darbo užmokesčio/atlygis (MVA) – 3,93 Eur 
 • NPD skaičiavimo koeficientas – 0,18 
 • Pareiginės algos (darbo užmokesčio ) bazinis dydis – 177 Eur
 • Sodros pensijos kaupimo procentas – 2,4%

METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIAI 2021 METAIS:

 • 2021 metų metinis vidutinis darbo dienų skaičius per mėn., esant penkių darbo dienų savaitei – 21 darbo diena
 • 2021 metų metinis vidutinis darbo dienų skaičius per mėn., esant šešių darbo dienų savaitei – 25,2 darbo dienos
 • 2021 metų metinis vidutinis darbo valandų skaičius per mėn., esant šešių darbo dienų savaitei – 167 darbo valandos
 • 2021 metų metinis vidutinis darbo valandų skaičius per mėn., esant penkių darbo dienų savaitei – 167,4 darbo valandos 

Taip pat primename, kad būtina atnaujinti Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemoje šventinių dienų žinyną. Pateikiame video kaip atlikti Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos Profit Web sistemoje:

Šventinės 2021 m. dienos pagal Darbo kodekso 123 straipsnį:

1. Paprastai nedirbama šiomis švenčių dienomis:

1) sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną;

2) vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;

3) kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;

4) sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis;

5) gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną;

6) pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos dieną;

7) pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną;

8) birželio 24-ąją – Rasos ir Joninių dieną;

9) liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2092, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07402

10) rugpjūčio 15-ąją – Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną);

11) lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų dieną;

12) lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2415, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13753

13) gruodžio 24-ąją – Kūčių dieną;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2415, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13753

14) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją – Kalėdų dienomis.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2415, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13753

Dydžių pakeitimus Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemoje Alga HR ir Profit-Web galite atlikti remdamiesi lapkričio mėnesį siųstomis naujienomis bei instrukcijomis.

Primename, kad 2020.12 mėnesyje, Personalo valdymo sistemoje ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemoje ProfitWeb reikalinga pasikeisti parametrus skaičiuojant darbo užmokestį. 

 1. 2020.12 mėn. periode, meniu InterAlga -> Darbiniai -> Apskaitomi periodai. Pasirinkus 2020.12 periodą, skyriuje „Kiti“ reikalinga pažymėti parametrą „NPD taikomas tik metų laikotarpyje“. Parametrą būtina pažymėti, kad darbuotojams būtų taikomas metinis NPD dydis. 

Šį parametrą reikalinga pažymėti tik 2020.12 mėn. periode, o 2021.01 mėn. parametras turi būti nepažymėtas

 1. Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemos modulyje InterAlga -> Nustatymai -> Įmonės parametrai -> skyriuje „Pagrindiniai“, jeigu priskaitymai bus išmokami 2020.12 mėn. – prieš atidarant 2020.12 mėn. periodą reikia nužymėti parametrą „Išmokėjimo periodas pagal nutylėjimą vienetu didesnis“.

Jeigu parametras nebus nužymėtas 2020.12 periode, tuomet darbo užmokesčio priskaitymų, atostoginių, ned. lapelių, išmokėjimų, išmokėjimo periodai bus generuojami 2021.01 mėn.  

Jei Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemoje parametrą buvote nužymėję, prieš atidarant 2021.01 periodą, InterAlga ->Nustatymai -> Įmonės parametrai -> skyriuje „Pagrindiniai“ parametrą „Išmokėjimo periodas pagal nutylėjimą vienetu didesnis“ reikia vėl pažymėti. 

Jei iki šiol parametras nebuvo pažymėtas, šį punktą praleiskite.

Pastaba: Jei sausio mėnesyje išmokėtoms gruodžio mėnesio darbo užmokesčio sumoms netaikote NPD (t.y. GPM skaičiuojate nuo pirmo euro), kai paskaičiuojamos sausio mėnesio pajamos, gruodžio mėnesio darbo užmokesčio sumos, išmokėtos sausyje + sausio visos gautos sumos yra sausio mėnesio pajamos ir nuo visos sumos taikomas sausio mėnesio NPD.  

 1. Neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) 

Keičiantis koeficientui skaičiuojant NPD, Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos      sistemoje jį galite pasikeisti:

 • InterAlga -> Darbiniai -> Apskaitomi periodai. Pasirinkus 2021.01 periodą, skyriuje „Kiti“ -> „NPD skaičiavimo koeficientas(nuo 2021.01 – 0,18)

Keičiantis minimaliam atlyginimui (MMA), reikia pakeisti ir sumą, nuo kurios taikomas pilnas NPD. Šią konstantą Personalo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos      sistemoje galite rasti:

 • InterAlga -> Darbiniai -> Apskaitomi periodai. Pasirinkus 2021.01 periodą, skyriuje „Kiti“ ->  „Mėnesio pajamos, kurioms taikomas pilnas NPD(Įvedamas minimalus mėnesinis atlyginimas. nuo 2021.01  – 642

Taip pat, jei bus nuspręsta pakeisti NPD dydį, jį Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos      sistemoje galite pasikeisti – InterAlga -> Žinynai -> Neapmokestinami Minimumai.

Pasirinkite norimą koreguoti įrašą ir spauskite mygtuką „Rodyti dydžius“ (). Atsidariusiame lange spauskite mygtuką „Naujas įrašas“, įveskite datą nuo kurios bus taikomas dydis ir patį NPD dydį. Būtinai pažymėkite varnelę „Pagal sumas“. (NPD taikomas – 400)

Esant poreikiui Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemoje NPD pokyčius galite atlikti ir kitiems NPD žinynams. 

 1. Minimalus mėnesinis ir valandinis atlyginimas (MMA/MVA)

Keičiantis minimaliam mėnesiniam atlyginimui (MMA), Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos  sistemoje jį pakeisti galite:

 • InterAlga -> Darbiniai -> Apskaitomi periodai. Pasirinkus 2021.01 periodą, skyriuje „Pagrindiniai“-> „Min.mėn. atl. (nuo 2021.01 – 642)

Keičiantis minimaliam valandiniam atlygiui (MVA), Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemoje jį pakeisti galite:

 • InterAlga -> Darbiniai -> Apskaitomi periodai. Pasirinkus 2021.01 periodą, skyriuje „Pagrindiniai“-> „Valandinis įkainis“ (nuo 2021.01 – 3,93)

Kilus klausimams ar iškilus pagalbos poreikiui kreipkitės į Personalo valdymo ir darbo užmokesčio valdymo ir apskaitos sistemų Alga HR bei ProfitWeb konsultacijų skyrių telefonu 852675333 ir spauskite 4.