Įgyvendinome kasmetinių atostogų suteikimo apribojimą už tris paskutiniuosius darbo metus

1 birželio, 2020

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas 8. Punktas teigia, kad „Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų (įskaitant pailgintas ir papildomas atostogas) daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d.“

DK 127 str. 5 d. reglamentuoja, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Programoje sukūrėme funkcionalumą, leidžiantį mūsų klientams, nusprendusiems apriboti darbuotojų atostogų suteikimą pagal DK 127 str. 5 d., tai atlikti, tačiau palikome galimybę kasmetinių atostogų suteikimo neapriboti, jei mūsų klientai nuspręstų.