Pretendentų modulis verslo valdymo sistemoje Profit-WEB darbuotojų paieškos procesui užtikrinti.

19 liepos, 2021

Darbuotojų paieška ir atranka yra ypač svarbi įmonėms, nes neprofesionali atranka brangiai kainuoja. Svarbu greitai ir kokybiškai valdyti duomenis, juos sisteminti. Palaikyti ryšį su kandidatais juos nuolat informuojant.

Su Pretendentų moduliu galite sutaupyti laiko naujo darbuotojo paieškai, atrankai ir jo įdarbinimui.

 • Išorinių ir vidinių kandidatų paieška
 • Bendravimo su kandidatais procesas
 • Kandidatų informavimas
 • Galimybė automatiškai generuoti priėmimą į darbą.

Darbuotojų paieškos inicijavimas Profit-WEB verslo valdymo sistemoje atliekamas užpildant atrankos užsakymo formą, kurią gauna atsakingas žmogiškųjų išteklių specialistas.

Su Profit-WEB turite šias galimybes:

 • suformuoti atrankos skelbimą pagal jau įvestus/esamus duomenis: padalinių pavadinimus, pareigybes, pareigybės aprašymuose nurodytos darbuotojo funkcijas (informacija automatiškai importuojama iš pareigybės aprašymo), pareigybei reikalingos kompetencijos ir jų lygiai (informacija automatiškai importuojama iš kompetencijų modelio);
 • sistemoje užtikrinta, kad pareigybės funkcijos ir reikalingos kompetencijos automatiškai įsirašytų į skelbimą, nurodžius pareigybės, į kurią ieškomas naujas darbuotojas, pavadinimą. Lieka galimybė atlikti korekcijas rankiniu būdu;
 • galimybė kandidatams pateikti užduotis testais, išsaugant užduočių komentarus prie kandidato anketos;
 • galimybė pridėti kandidatų vertinimo komentarus ir dokumentus, kurie būtų matomi personalui ir vadovui;
 • galimybė filtruoti visą kandidatų duomenų bazę įvairiais pjūviais: pagal pareigybę, pagal uždėtus požymius, pastabas, klasifikacijas, laikotarpius ir t.t.;
 • galimybė pasirinktiems kandidatams pagal tam tikrus požymius ir/arba taisykles siųsti automatizuotus masinius ir/arba pavienius atsakymus (pvz., „Jūsų gyvenimo aprašymą gavome“);
 • automatinis dokumentų generavimas, kai kandidatas priimamas į darbą.

Lengvas ir sklandus procesas atrankoje leidžia formuoti profesionalų darbdavio įvaizdį rinkoje. Kviečiame detaliau susipažinti su Pretendentų moduliu bei verslo valymo sistema Profit-WEB:

El.p.: edrana@edrana.lt te.nr.: +370 5 2675 333