Nuotolinis seminaras naudotojams

23 kovo, 2021

2021 kovo 17 d. įvyko nuotolinis seminaras  Darbo užmokesčio ir Personalo valdymo sistemos Alga HR, Profit-Web sistemų naudotojams.

Pristatyta funkcionalumo  nauda  organizacijų veiklai pagal suplanuotą seminaro programą:

  • Kaštų centrų apskaita

Temos paskirtis kaip efektyviai valdyti įmonės išlaidas, t.y. jas apskaityti, stebėti, kontroliuoti ir analizuoti.

  • Pranešimų siuntimo funkcionalumas

Temos paskirtis kaip laiku gauti informacini pranešimą apie įvykius sistemoje, pvz. Pranešti apie atleistą, priimtą darbuotoją.

  • Testų bei apklausų moduliai

Nauda: efektyvus automatinis Testavimas arba apklausos per internetinę naršyklę.

  • Darbuotojų įdarbinimo modulis

Temos paskirtis kaip stebėti kandidatus, vykdyti jų vertinimą, testavimą, automatiškai įdarbinti suformavus darbuotojo kortelę.

  • Darbo užmokesčio perskaičiavimas už buvusius laikotarpius pagal koreguojantį tabelį funkcionalumas

Sistema automatiškai pagal koreguojantį grafiką virtualiai perskaičiuoja ankščiau nurodytą laikotarpį ir gautą skirtumą sudeda į esamą mėnesį.

  • Atostogų planavimas ir prašymų rašymas

Temos paskirtis kaip planuoti būsimų laikotarpių atostogas, formuoti prašymus ir pasiūlymus elektroninėje erdvėje atsisakius popierinių dokumentų.

Pateikiame Seminaro Video:

Susisiekite su mumis, jei nusprendėte  savo įmonėje naudoti  Darbo užmokesčio ir Personalo valdymo sistemos   Profit-WEb Pristatytus funkcionalumas.

Sekantis seminaras planuojamas balandžio mėnesį, sekite skelbimus.