E-komercijos modelis Covid-19 (E-verslas)

13 gegužės, 2021

Priemonė skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikiant galimybę verslui savo veiklą nukreipti į įmonės išorinių procesų, produktų skaitmeninimą, elektroninę prekybą. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo.

Priemonės tikslas: padidinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą.

Teikiame informaciją dėl artėjančio kvietimo E-komercijos modelis Covid-19 (E-verslas). E-komercijos modelis COVID-19 (40 mln. Eur). Remiama veikla yra naujų verslo modelių, sudarančių sąlygas MVĮ pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas. Perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant, dvejomis kryptimis, per:

  • klientų savitarnos sprendimus (e. parduotuvių platformose, B2B platformose, įskaitant gamybos, paslaugų užsakymų valdymo sprendimus);
  • išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Numatomas finansavimas vienai įmonei iki: 50 tūkst. eurų.

Paramos intensyvumas: 75 proc.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

  • pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.
  • pareiškėjo pajamų pokytis, apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.), yra ne mažesnis negu 20 procentų arba ne mažesnis negu prašomo finansavimo suma.

Nors kvietimas dar nėra paskelbtas, tačiau jei atitinkate pagrindinius projekto atrankos kriterijus ir norite savo veikloje pasinaudoti Edrana Baltic produktais – kviečiame pradėti ruošti projektą. Kilus klausimams susisiekite edrana@edrana.lt