Atlikome kasmetinį Edrana Baltic duomenų saugumo vykdymo auditą pagal BDAR

6 spalio, 2020

Atlikome kasmetinį Edrana Baltic duomenų saugumo vykdymo auditą pagal BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Dalis mūsų vidaus politikos nuostatų susijusių su BDAR yra ir įmonės viduje patvirtintame Verslo etikos kodekse.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įtvirtina duomenų valdytojo atskaitomybės principą, kuris reiškia, kad duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi. Atskaitomybės principas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) kertinis akmuo. Remiantis BDAR, įmonė ar organizacija atsako už visų duomenų apsaugos principų laikymąsi ir savo atitikties įrodymą .Savo atitikties įrodymui visuotinai priimta ir patvirtinta Edrana Baltic Duomenų Saugumo politiką.