Edrana Baltic integruotos ISO9001 ir ISO27001 vadybos sistemos branda

2020-01-14 Naujienos

Įmonėje įdiegta ir sertifikuota integruota vadybos sistema, apimanti bei atitinkanti ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos ir ISO 27001:2017 informacijos saugumo vadybos sistemos standartų keliamus reikalavimus.

Sertifikavimo sritis:

  • Verslo ir veiklos valdymo sistemų  kūrimas, platinimas, instaliavimas, diegimas
  • Mokymai
  • Autorinė ir techninė priežiūra
  • Produktų vystymas
  • Konsultacijų teikimas ir aptarnavimas
  • Veikla, susijusi su duomenų bazių valdymo sistemomis
  • Kita su informacinėmis technologijomis susijusi veikla

Edrana Baltic sėkmingas kokybės vadybos sistemos funkcionavimas, palaikymas, tobulinimas, ISO 27001 standarto reikalavimų įgyvendinimas ir integravimas į kokybės vadybos sistemą – tai vieningos integruotos vadybos sistemos brandos požymis. Kiekvienais metais įmonėje tobulinama integruota vadybos sistema nuosekliai pereina vis prie aukštesnio lygmens, sudarydama sąlygas geresnei kokybės ir informacijos saugumo vadybai, siekti užsibrėžtų tikslų.