Produktų pristatymo atvirų durų diena verslui

2016-02-24 Naujienos

Kviečiame verslo įmonės atstovus atvykti į Edrana Baltic produktų – Alga HR® ir Profit-W® – pristatymo atvirų durų dieną, skirtą supažindinti verslo rinkos dalyvius su minėtų produktų funkcinėmis galimybėmis, kaip, panaudojant pažangius automatizuotus IT sprendinius, sprendžiami specializuoti personalo ir darbo užmokesčio bei finansų ir apskaitos valdymo uždaviniai.

Norime paskatinti atvykti į mūsų susitikimą visus tuos, kurios ieško kompleksinių, automatizuotų verslo valdymo sprendinių ir siekia optimizuoti verslo valdymo procesus, renkasi tinkamiausius IT sprendimus.

Tikslinės grupės dalyviai: skirta verslo įmonių sprendimų priėmėjams, personalo, darbo užmokesčio, finansų valdymo, IT skyrių vadovams ir specialistams arba jų deleguotiems atstovams

Atvirų durų dienos metu aptarsime:

 • Kompleksinis personalo ir darbo užmokesčio valdymo bei susijusių veiklos procesų optimizavimo uždavinių ir IT produkto Alga HR® panaudojimo svarba:
  • darbuotojų atrankos, kompetencijos vertinimo ir jų ugdymo, asmeninio portalo (savitarnos) bei kt. susijusių personalo vystymo veiklos procesų optimizavimo uždavinių realizavimas;
  • darbo laiko apskaitos ir grafikų, komandiruočių, atostogų planavimo ir kt. susijusių darbo laiko valdymo veiklos procesų optimizavimo uždavinių realizavimas;
  • biudžetų planavimo, darbo užmokesčio, priskaitymų bei išmokėjimų ir kt. susijusių darbo užmokesčio apskaitos veiklos procesų optimizavimo uždavinių realizavimas;
  • dokumentų, LR teisės aktais reglamentuotų bei kitų veiklos ataskaitų, užduočių ir kitų susijusių personalo valdymo veiklos procesų optimizavimo uždavinių realizavimas.
 • Kompleksinis finansų ir apskaitos valdymo bei susijusių veiklos procesų optimizavimo uždavinių ir IT produkto  Profit-W® panaudojimo svarba:
  • įmonės biudžeto planavimo, kaštų centrų, finansų ir apskaitos valdymo ir kt. susijusių finansų  valdymo ir apskaitos veiklos procesų optimizavimo uždavinių realizavimas;
  • materialinių vertybių, ilgalaikio turto apskaitos ir kt. susijusių įmonės išteklių apskaitos veiklos procesų optimizavimo uždavinių realizavimas.
 • IT sprendimams realizuoti ko-finansavimo panaudojimo galimybės: ES finansavimo šaltiniai projektams įgyvendinti.

Pažymėtina, kad kitų įmonės specifinių poreikių, kaip gamybos procesų planavimo ir valdymo, abonentų, sutarčių valdymo ir kt. susijusių procesų optimizavimo uždavinių realizavimas, bet neapsiribojant, aptariamas pagal poreikį atskirai su konkrečiais verslo atstovais.

Gyvas interaktyvus produktų pristatymas vyksta Edrana Baltic patalpose adresu Ateities g. 10 arba susitarus su įmonės atstovu dėl konkretaus laiko – derinama galimybė atvykti į įmonės buveinės vietą.

Kada: Edrana Baltic patalpose organizuojama produktų pristatymo atvirų durų diena:

Verslo valdymo sprendimasAtvirų durų diena*
Alga HR®Antradienis
Profit-W®Ketvirtadienis

* – organizuojama gyva interaktyvi produktų pristatymo atvirų durų diena kiekvienos savaitės nurodytą darbo dieną. Konkretus laikas derinamas atskirai, priklausomai nuo užsiregistravusių į renginį tikslinės grupės dalyvių dalyvavimo aktyvumo. Atitinkamai bendru tikslinės grupės dalyvių sutarimu yra galimybė keisti dieną, kuri būtų priimtina.

Trukmė: Numatoma renginio trukmė iki 2 val., iš jų 1 val. skiriama konkretaus produkto gyvam pristatymui, o likęs laikas – klausimų/atsakymų sesija, įmonės iškilusių problemų aptarimas kaip galima būtų išspręsti personalo ir darbo užmokesčio bei finansų ir apskaitos valdymo uždavinius, pasitelkiant IT sprendinius.

Registracija: Kadangi Edrana Baltic konferencijų salėje skaičius yra ribotas, būtina išankstinė registracija (dalyvio registracijos forma).

Numatyta tikslinę dalyvių grupę sudaryti atsižvelgiant į užsiregistravusių dalyvių temų, veiklos pobūdžio  aktualumą.

Apie atvirų durų dieną vykstantį renginį Edrana Baltic patalpose adresu Ateities g. 10 informuojami tik užsiregistravę dalyviai, jiems pateikiama dienotvarkė.

Kviečiame registruotis, dalyvauti ir bendradarbiauti!