Prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas

2017-04-14 Alga HR

Vidinės komunikacijos valdymas yra sudėtingas procesas, siekiant užtikrinti efektyvios, veiksmingos komunikacijos įgyvendinimą įmonėse ar organizacijose. Kuo didesnė organizacija, kuo sudėtingesnė įmonės ar organizacijos valdymo struktūra, tuo painesnė vidinė komunikacijos sistema.

Vidinė komunikacija įprastai transformuojasi į bendradarbiavimą tarp padalinių, skyrių, jų darbuotojų, ji virsta tiek formalia, tiek neformalia, o informacijos sklaida tiek vertikaliai, tiek horizontaliai skirtingai veikia darbuotojų įsipareigojimus, jų elgseną darbe. Įmonės ar organizacijos sprendimų priėmėjams, esant informacijos pertekliui ar trikdžiams, sudėtingiems informacijos siuntimo kanalams, yra sudėtinga priimti strateginius sprendimus. „Edrana Baltic“ prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas leis sutvarkyti, pagerinti vidinės komunikacijos sklaidą, sukurti kokybišką vidinės komunikacijos sistemą.

„Edrana Baltic“ programoje Alga HR (Profit-WEB® sprendinys) yra realizuotas prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas, įgalinantis tiek vertikaliai, tiek horizontaliai perduoti informaciją apie darbuotojų poreikių pakitimus įmonės ar organizacijos viduje.

Pasitelkiant Alga HR® prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimą, galimas darbuotojų poreikių pakeitimo inicijavimas iš jo pusės per prašymų teikimo sprendinį:

 • prašymas dėl atostogų;
 • prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus;
 • prašymas dėl NPD taikymo;
 • prašymas dėl nuotolinio darbo;
 • prašymas dėl sutarties nutraukimo;
 • prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo;
 • kt. prašymai.

Sprendimus ar darbuotojų poreikių pakitimus įtakojantis asmuo (šiuo atveju tiesioginis darbuotojo vadovas) gali dalyvauti komunikacijoje iš savo pusės ir ją vykdyti per pasiūlymų teikimo sprendinį:

 • pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo;
 • pasiūlymas dėl darbuotojo skatinimo skyrimo;
 • pasiūlymas dėl kvalifikacijos kėlimo;
 • kt. pasiūlymai.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. p. edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).