Alga HR funkcionalumas

Pritaikoma kiekvienai įmonei

Didelį dėmesį skiriame organizacijos individualumui, todėl savo programas pritaikome kiekvienai įmonei ar organizacijai individualiai, kad ji klientams neštų didžiausią naudą. Programa sutaupys laiką ne tik savo greitu veikimu, bet ir pilnu veiksmų automatizavimu ir pritaikymu prie naudotojo.

Personalo vystymo valdymas

 • Darbuotojų poreikio planavimas
 • Pretendentai. Darbuotojų atranka ir įdarbinimas
 • Naujų darbuotojų adaptacijos procesas
 • Darbuotojų kompetencijų ugdymas, mokymai
 • Darbuotojų kompetencijos ir jų valdymas
 • Darduotojų apklausos atestacijos, mokymai
 • Darbuotojų veiklos vertinimas
 • Savitarnos portalas

Personalo procesų valdymas

 • Personalo procesų valdymas
 • Darbuotojo informacijos valdymas
 • Darbuotojų sąrašai
 • Darbo sutartys
 • Pareigos ir pareigybės
 • Materialinės atsakomybės valdymas
 • Atostogų proceso valdymas
 • Komandiruočių planavimas, organizavimas ir apskaita
 • Atostogų planavimas
 • Įsakymų automatinis realizavimas

Darbo apmokėjimo proceso valdymas

 • Priskaitymai, atskaitymai, išmokėjimai
 • Nedarbingumų apskaita
 • Atostogų apskaita
 • Paskyrų valdymas ir apskaita
 • Ryšys su finansų sistemomis
 • Nepanaudotų atostogų, rezervo apskaita
 • Darbuotojų veiklos vertinimas
 • Sąskaitų plano valdymas
 • Kaštų centrų / skaidymo dimensijų naudojimas apskaitoje

Darbo laiko valdymas

 • Darbo grafikai
 • Dabo laiko apskaita (tabeliai)
 • Suminė darbo laiko apskaita
 • Praėjimo kontrolė

Kiti moduliai

 • Projektų valdymas
 • Užduočių valdymas "E-kontrolė"
 • Biudžeto planavimas ir valdymas
 • Dokumentų valdymo sistema (DVS)
 • Ryšių su klientais valdymo sistema (CRM)

Integracijos su finansinėmis sistemomis , bankais ir kt.

Sistemos nauda

Ekonominis Alga HR efektas

 • Visi sistemos procesai veikia vienoje duomenų bazėje
 • Savalaikiai realizuojami teisės aktų įtakojančių sistemos funkcionalumo darbą reikalavimai
 • Centralizuotos sistemos naudojimas mažina kasdieninių aptarnavimų kaštus
 • Internetinių sprendimų naudojimas mažina darbo vietų kasdieninio aptarnavimo kaštus
 • Sistemos versijų atnaujinimo paprastumas
 • Patikimos sistemos veikimo įgalintas kaštų taupymas
 • Paprastas sistemos funkcionalumo išplėtimas ir pritaikymas jį pagal Jūsų augančius poreikius

Alga HR - asmens duomenų apsauga pagal BDAR

Programa pastoviai tobulinama, didėja jos funkcionalumas. Programa yra labai lengvai įsisavinama, nes tinkamai parinkta darbo su programa veiksmų seka.

Alga HR nauda Jums

Programa reikšmingai taupo buhalterijos ir personalo skyriaus darbo laiką, skiriamą personalo valdymui ir darbo užmokesčio skaičiavimui. Sistema informuoja naudotojus apie įvykius ir būsenų pasikeitimus procesuose.

Personalas sutaupys laiko naudodamasis:

 • Visapusiškos informacijos kaupimu apie pareigas, pareigybes bei darbuotojus
 • Pranešimų sistemos informavimu apie veiklos procesų įvykius
 • Automatizuotu prašymų-įsakymų valdymu ir realizavimu sistemoje
 • Darbuotojų darbo laiko planavimu
 • Ataskaitų bei sąrašų parengimu vidiniam naudojimui bei valstybinėms institucijoms

Buhalterija sutaupys laiko naudodamasi:

 • Personalo ir darbo laiko informacijos betarpišku panaudojimu vienoje DB
 • Automatizuotais darbo užmokesčio priskaitymų ir išmokėjimų generavimais
 • Skirtingų paskyrimų tarifų apskaitą
 • Komandiruočių planavimu ir apskaita