Integracija su išmaniąja mokesčių administravimo sistema

2016-10-03 Profit-W

Nuo 2016 m. spalio 01 d. Lietuvoje veikia išmanioji mokesčių administravimo sistema i.MAS, už kurios įgyvendinimą atsakinga Valstybinė mokesčių inspekcija.

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

„Edrana Baltic“ programiniai produktai Profit-W® SQL ir Profit-Web® SQL pilnai parengti darbui su i.MAS sistema, o sukurta abipusė sistemų integracija leidžia užtikrinti duomenų teikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu, t.y. suformuoti PVM sąskaitų faktūrų registrų bei važtaraščių duomenų rinkmenas XML formatu.

Šiuo metu veikia ir yra išpildytas produktų Profit-W® SQL ir Profit-Web® SQL funkcionalumas su i.MAS posistemėmis:

  • Integracija su i.SAF posisteme – funkcionalumas skirtas įmonės gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimui;
  • Integracija su i.VAZ posisteme – funkcionalumas skirtas krovinio gabenimo važtaraščių duomenų teikimui.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. p.: edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).