Informacinis pranešimas apie projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-020 įvykdymą

2015-05-25 Naujienos

IĮ „Edrana Baltic“ baigė įgyvendinti ES finansuojamą projektą „Įmonės eksporto plėtra Latvijos ir Baltarusijos šalių rinkose“.

IĮ „Edrana Baltic“ yra viena iš pirmaujančių IT paslaugų teikėjų Pabaltijo šalyse, siūlanti specializuotus verslo valdymo sistemos sprendinius, grįstus pažangių IT sprendimų realizavimu ir sistemų integravimu e.paslaugų terpėje.

2014 m. rugsėjo 15 d. LR Ūkio ministerija, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir IĮ „Edrana Baltic“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl įmonės projekto „Įmonės eksporto plėtra Latvijos ir Baltarusijos šalių rinkose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-020)“ įgyvendinimo. Europos Sąjungos struktūrinė parama gauta pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“ (5 kvietimas). Bendra projekto vertė siekė 60,82 tūkst. Eur, iš kurių 36,49 tūkst. Eur – ES paramos lėšos (Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos). Numatyta projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. 2015 m. balandžio mėn. IĮ „Edrana Baltic“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą per trumpesnį laiką nei buvo numatyta.

Projekto įgyvendinimo metu IĮ „Edrana Baltic“ sudalyvavo 6 tarptautinėse parodose, iš kurių 4 parodos vyko Baltarusijoje ir 2 – Latvijoje. Parodų metu buvo užmegzta naudingų kontaktų su naujais potencialiais užsienio partneriais, stendo lankytojams parodyta keletą „Alga HR®“ (ankstesnis pavadinimas Alga 2000®) demo scenarijų, kaip produkto pagalba gali būti sprendžiami kompanijose kelių tipų personalo ir darbo užmokesčio verslo procesų valdymo optimizavimo uždaviniai.

IĮ „Edrana Baltic“ šiandien IT produktus ir susijusias paslaugas eksportuoja į Latvijos rinką. Projekto įgyvendinimo metu aplankytose parodose užmegzti kontaktai ateityje sudarys palankias sąlygas naujoms įmonės plėtros galimybėms naujose užsienio šalių rinkose. Įgyvendintas projektas kurs paskatą didinti IĮ „Edrana Baltic“ eksporto apimtis užsienio rinkose ir jos tarptautinį konkurencingumą bei žinomumą.