Informacinis pranešimas apie projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-106 įvykdymą

2015-05-21 Naujienos

IĮ „Edrana Baltic“ baigė įgyvendinti ES finansuojamą projektą „Įmonės proveržis užsienio šalių rinkose“.

IĮ „Edrana Baltic“ yra viena iš pirmaujančių IT paslaugų teikėjų Pabaltijo šalyse, siūlanti specializuotus verslo valdymo sistemos sprendinius, grįstus pažangių IT sprendimų realizavimu ir sistemų integravimu e.paslaugų terpėje.

2013 m.  lapkričio 28 d. LR Ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su IĮ „Edrana Baltic“ dėl paramos teikimo projektui Įmonės proveržis užsienio šalių rinkose pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ (Projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-04-106) priemonę „Naujos galimybės“. Įmonei skirta ES struktūrinių fondų finansinė parama (Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos) sudarė 30,41 tūkst. Eur., bendra projekto tinkamų išlaidų suma – iki 50,683 tūkst. Eur.

2015 m. balandžio mėn. IĮ „Edrana Baltic“ sėkmingai baigė įgyvendinti 18 mėnesių trukusį projektą, kurio pagrindinis tikslas – didinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir pardavimus užsienio rinkose.

Projekto įgyvendinimo metu IĮ „Edrana Baltic“ sudalyvavo 5 tarptautinėse parodose, iš kurių 4 parodos vyko Baltarusijoje ir 1 – Latvijoje. Parodų metu buvo užmegzta naudingų kontaktų su naujais potencialiais užsienio partneriais, stendo lankytojams parodyta keletą „Alga HR®“ (ankstesnis pavadinimas Alga 2000®) demo scenarijų, kaip produkto pagalba gali būti sprendžiami kompanijose kelių tipų optimizavimo uždaviniai, tokie kaip:

  • darbo laiko paskirstymas ir optimizavimas;
  • darbo užmokesčio apskaitos optimizavimas;
  • skirtingos kvalifikacijos darbuotojų poreikio skaičiaus optimizavimas;
  • darbuotojų kompetencijos ugdymo optimizavimas;
  • kitų veiklos išlaidų optimizavimas.

IĮ „Edrana Baltic“ šiandien IT produktus ir susijusias paslaugas eksportuoja į Latvijos rinką. Projekto įgyvendinimo metu aplankytose parodose užmegzti kontaktai ateityje sudarys palankias sąlygas naujoms įmonės plėtros galimybėms naujose užsienio šalių rinkose. Įgyvendintas projektas kurs paskatą didinti IĮ „Edrana Baltic“ eksporto apimtis užsienio rinkose ir jos tarptautinį konkurencingumą bei žinomumą.