Sistemos nauda

Profit-W nauda

Verslo valdymo sistema suteikia galimybes gerinti į rezultatus orientuotą įmonės bei įstaigos valdymą, optimizuojant planavimo, finansų valdymo ir apskaitos sistemas, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus bei padidinant jų skaidrumą naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Sistema automatizuoja finansų, materialinių vertybių, ilgalaikio turto, biudžeto, gamybos, transporto, abonentų, sutarčių, užsakymų, ir kitus procesus.

ProfitW privalumai

 • Vieninga verslo valdymo sistema, kurioje automatizuotas visas apskaitos ciklas.
 • Lengvai pritaikoma įmonių specifiniams poreikiams.
 • Realizuotas galimybė keistis duomenimis su kitomis IT sistemomis.
 • Vartotojas turi galimybę kurti naujas ataskaitas.
 • Atitinka visus šią sritį reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Profit-W moduliai

 • Finansinių procesų valdymas ir apskaita.
 • Materialinių vertybių valdymas ir apskaita.
 • Ilgalaikio turto valdymas ir apskaita.
 • Biudžeto planavimas ir valdymas.
 • Gamybos procesų valdymas ir apskaita.
 • Neriboto kiekio lygių technologinių kortelių sudarymas ir medžiagų nurašymas.
 • Gaminių savikainos keitimas pagal faktines pridėtines išlaidas pasibaigus periodui.
 • Gamybos planavimas (operatyvinis, perspektyvinis).
 • Sutarčių sudarymas.
 • Užsakymai realizacijai.
 • Užsakymai gamybai.
 • Užsakymai tiekėjams.
 • Maitinimo organizavimas.
 • Abonentų apskaita.
 • Intrastatas.
 • Transporto užsakymų ir reisų valdymo sistema Profit-W/Cargo.
 • Skirtingos valiutos.
 • Kaštų centrai.
 • Ekonominių ataskaitų kūrimo mechanizmas.
 • Papildomos įmonės verslo procesų valdymas ir apskaita.
 • Mokėjimų pavedimai iš bei į Lietuvos bankines sistemas.
 • Tarptautiniai mokėjimų pavedimai.
 • Ryšys su kasos aparatu.

Profit-W bylos

Techniniai reikalavimai

Pateikiame sklandžiam programinės įrangos veikimui užtikrinti techninei įrangai keliamus minimalius reikalavimus. Reikalavimai techninei įrangai priklauso nuo darbų su sistema apimties, darbo vietų skaičiaus tinkle, suvedamų dokumentų kiekio, todėl tam tikrais atvejais reikalavimai techninei įrangai gali būti skirtingi.