„Edrana Baltic“ – tarptautinėje parodoje TECH INDUSTRY 2014

2014-12-08 Naujienos

2014 m. gruodžio 4-6 d. IĮ „Edrana Baltic“ dalyvavo Rygoje vykusioje tarptautinėje įnovacijų  ir technologijų parodoje Tech Industry 2014“ .

Įmonės specialistai pristatė Latvijos rinkai skirtą darbo užmokesčio skaičiavimo ir žmogiškojo kapitalo valdymo sistemą „Alga HR®“ (ankstesnis pavadinimas Alga 2000®).

Tarptautinė paroda dalyvavo 195 įmonės-parodos dalyviai, paroda užėmė 16 000 kv. m. plotą. Tarptautinės parodos metu buvo parodyta produkto Alga HR® demo scenarijų potencialiems Latvijos Respublikos rinkos dalyviams.

PARODOS AKIMIRKOS:

Parodoje buvo dalyvaujama pagal projektą „Įmonės eksporto plėtra Latvijos ir Baltarusijos šalių rinkose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-020), kuris yra dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“ iš Europos regioninės plėtros fondo.