EDRANA BALTIC suteikta ES parama, skirta dalyvauti tarptautinėse parodose

2014-09-16 Naujienos

2014 m. rugsėjo 15 d. LR Ūkio ministerija, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir IĮ „Edrana Baltic“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl įmonės projekto „Įmonės eksporto plėtra Latvijos ir Baltarusijos šalių rinkose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-020)“ įgyvendinimo. 

Europos Sąjungos struktūrinė parama gauta pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“ (5 kvietimas). Bendra projekto vertė siekia 210 tūkst. litų, iš kurių 126 tūkst. litų – ES paramos lėšos. Numatyta projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. 

Iš viso pagal priemonės „Naujos galimybės“ 5-ąjį kvietimą sulaukta 311 paraiškų. Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo etapą praėjo 269 paraiškos, naudos ir kokybės vertinimo etapą – 265 paraiškos. Projektų atrankos komisijos metu LVPA rekomendavo Ūkio ministerijai skirti finansavimą 265 projektams, tame tarpe ir IĮ „Edrana Baltic“ įmonei. Numatyta bendra prašoma finansavimo suma projektams vykdyti – 27,7 mln. Lt.

IĮ „Edrana Baltic“, siekdama didinti savo veiklos produktyvumą, pardavimus, eksportą ir išlikti konkurencinga, projekto metu numato įgyvendinti veiklą, susijusią su įmonės ir jos produktų bei  juos sudarančių IT komponentų pristatymu užsienio šalyse vykstančiose tarptautinėse parodose, kuri kurtų paskatą didinti įmonės IT sprendimų ir su jais susijusių teikiamų paslaugų pardavimus užsienio šalių rinkose. Projekto dėka numatyta, jog IĮ „Edrana Baltic“ dalyvaus 6 tarptautinėse  parodose, iš kurių 2 numatytos Latvijoje, o likusios 4 – Baltarusijos Respublikoje. Dalyvavimas parodose suplanuotas 2014 m. spalio – 2015 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu.