„Edrana Baltic“ dalyvavimas tarptautinėje parodoje «Автоматизация. Электроника-2015»

2015-02-11 Naujienos

2015 m. vasario 3-6 d. IĮ „Edrana Baltic“ dalyvavo Minske vykusioje tarptautinėje parodoje «Автоматизация. Электроника-2015» (Automation. Electronics-2015).

Įmonės specialistai pristatė Baltarusijos šalies rinkai skirtą darbo užmokesčio skaičiavimo ir žmogiškojo kapitalo valdymo sistemą „Alga HR®“ (ankstesnis pavadinimas Alga 2000®). Tarptautinėje parodoje dalyvavo 88 parodos dalyviai.

Tarptautinės parodos metu stendą aplankė 17 (septyniolika) įmonės bei organizacijos atstovų, kurie domėjosi kuriamu IT produktu bei teikiamomis paslaugomis, parodytas galimas produkto Alga HR® (ankstesnis pavadinimas Alga 2000®) demo scenarijus statybos sektoriui.

Parodoje buvo dalyvaujama pagal projektą „Įmonės eksporto plėtra Latvijos ir Baltarusijos šalių rinkose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-020), kuris yra dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“ iš Europos regioninės plėtros fondo.