Integracija su išmaniąja mokesčių administravimo sistema

Nuo 2016 m. spalio 01 d. Lietuvoje veikia išmanioji mokesčių administravimo sistema i.MAS, už kurios įgyvendinimą atsakinga Valstybinė mokesčių inspekcija.

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

„Edrana Baltic“ programiniai produktai Profit-W® SQL ir Profit-Web® SQL pilnai parengti darbui su i.MAS sistema, o sukurta abipusė sistemų integracija leidžia užtikrinti duomenų teikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu, t.y. suformuoti PVM sąskaitų faktūrų registrų bei važtaraščių duomenų rinkmenas XML formatu.

Šiuo metu veikia ir yra išpildytas produktų Profit-W® SQL ir Profit-Web® SQL funkcionalumas su i.MAS posistemėmis:

  • Integracija su i.SAF posisteme – funkcionalumas skirtas įmonės gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimui;
  • Integracija su i.VAZ posisteme – funkcionalumas skirtas krovinio gabenimo važtaraščių duomenų teikimui.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. p.: edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).

Profit-W sistemos naujienos

Kviečiame susipažinti su naujausiais sukurtais sprendimais, atliktais ir įdiegtais patobulinimais verslo valdymo sistemoje Profit-W. Tikimės sukurtais sprendimais ir patobulinimais prisidėti prie Jūsų įmonės veiklos efektyvumo didinimo.

Sukurtas ir įdiegtas verslo valdymo sistemos Profit-W naujas modulis Teisminės skolos. Modulis skirtas įmonei valdyti savo veiklą su skolininkais ir atlikti įvairias operacijas, susijusias su skolų valdymu ir apskaita.

Modulyje realizuota: skolos dengimo grafikų sudarymas bei mokėjimų pagal grafikus sekimas, skolų informacijos (delspinigių, žyminio mokesčio skaičiavimas) perdavimas teismui, vekselio sudarymui, Teismo atsakymo registravimas, Teismo sprendimo perdavimas antstoliams, poteisminio skolos grąžinimo grafiko sudarymas.

Teisminių skolų modulis turi tiesioginę sąsają suProfit-W finansų apskaita. Todėl norint naudoti teisminių skolų modulį, turi būti įdiegta Profit-W finansų apskaita.

ModulisFunkcionalumas
Finansų apskaitaKuriami dokumentai, sąskaitos, operacijos.
Teisminės skolosKuriami Teisminių skolų sąryšiai, mokėjimo grafikai. Perduodama į teismus, antstoliams, išrašomi vekseliai, skaičiuojami delspinigiai ir žyminiai mokesčiai.