Seminarų ciklas Pakeisto ir papildyto LR darbo kodekso praktinis taikymas. Efektyvus personalo valdymas su Alga HR

Šiais metais įsigaliojo Darbo kodekso (sutr. DK) pakeitimai, liberalizuojantys darbo santykius ir sumažinantys darbdavių administracinę naštą. Naujovių daug ir jas visas įsisavinti bei praktiškai pritaikyti personalo valdyme nėra taip paprasta. Todėl trijų įmonių – IĮ „EDRANA BALTIC“, VšĮ „Problemų sprendimo centras“ ir UAB „Ad hominem“ specialistai suvienijo jėgas, patirtį ir surengė tikslinius seminarus personalo darbuotojams Klaipėdoje ir Vilniuje. 

Seminarų metu buvo pateikta naujausia susisteminta informacija apie DK pakeitimus, praktinius personalo valdymo sprendimo būdus bei pakeitimų pritaikymą įmonių veikloje.

Priimti teisinius sprendimus, teisingai sutvarkyti personalo dokumentus ir dar daug kitų užduočių turi atlikti personalo darbuotojai. Daug klausimų ir daug atsakymų į kiekvienam rūpimus klausimus, diskusijos bei įmonių problemų išsprendimas – tuo yra išskirtiniai ilgametės darbo teisės konsultantės-lektorės Genovaitės Glorijos Duškinienės vedami seminarai.Šiuolaikinei įmonei sunku valdyti personalą be kompiuterizuotos valdymo sistemos. „Visi dokumentai yra vienoje vietoje ir po ranka: Alga HR (ankstesnis pavadinimas Alga 2000) sistema leidžia įvedus darbuotojo pavardę ar papildomą informaciją apie darbuotoją, automatiškai (pagal teisinius reikalavimus) sukurti visus reikalingus dokumentus, bei parengti juos tvirtinimui, – be šių dalykų nebegali apsieiti nei viena į ateities perspektyvas žvelgianti įmonė“, – teigė EDRANA BALTIC Programavimo departamento direktorius Arvydas Turonis.

Spalio 2 ir 8 dienomis į seminarus kviečiami Kauno ir Panevėžio įmonių personalo darbuotojai.
Kviečiami registruotis.

Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo ir malonaus bendravimo!

Edrana Baltic integruotos ISO9001 ir ISO27001 vadybos sistemos branda

Įmonėje įdiegta ir sertifikuota integruota vadybos sistema, apimanti bei atitinkanti ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos ir ISO 27001:2017 informacijos saugumo vadybos sistemos standartų keliamus reikalavimus.

Sertifikavimo sritis:

  • Verslo ir veiklos valdymo sistemų  kūrimas, platinimas, instaliavimas, diegimas
  • Mokymai
  • Autorinė ir techninė priežiūra
  • Produktų vystymas
  • Konsultacijų teikimas ir aptarnavimas
  • Veikla, susijusi su duomenų bazių valdymo sistemomis
  • Kita su informacinėmis technologijomis susijusi veikla

Edrana Baltic sėkmingas kokybės vadybos sistemos funkcionavimas, palaikymas, tobulinimas, ISO 27001 standarto reikalavimų įgyvendinimas ir integravimas į kokybės vadybos sistemą – tai vieningos integruotos vadybos sistemos brandos požymis. Kiekvienais metais įmonėje tobulinama integruota vadybos sistema nuosekliai pereina vis prie aukštesnio lygmens, sudarydama sąlygas geresnei kokybės ir informacijos saugumo vadybai, siekti užsibrėžtų tikslų.

Edrana Baltic ir kitos Infobalt narės atstovaus Lietuvos IT sektorių Baltarusijoje

Asociacija „Infobalt“ kartu su jos įmonėmis-narėmis „Edrana Baltic“ „B.G.M.“, „nSoft“, „Eljunga“, „Pralo“ ir „Sistemų integracijos sprendimai“, 2017 m. balandžio 17 dieną dalyvavus verslo misijoje Minske, Baltarusijoje (verslo misijos dalyvių programa čia)

Pagrindinis šios organizuojamos verslo misijos tikslas – susitikti su bendradarbiavimo galimybėmis besidominčiais verslo partneriais, įmonėmis ir institucijomis, o taip pat Baltarusijoje aktyviai veikiančia su aukštųjų technologijų asociacija „Infopark“.

Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje padės suorganizuoti verslo susitikimų su Lietuvos ir Baltarusijos IT sektoriaus įmonėmis. Taip pat Lietuvos IT sektorių atstovaujančios įmonės, asociacijos „Infobalt“ narės, susitiks  su Lietuviais verslininkais, kurie jau beveik dešimtmetį dirba šioje rinkoje, todėl susitikimo metu galės atvirai pasidalinti apie galimybes ir iššūkius šioje šalyje.

Ši verslo misija suteiks puikią galimybę asociacijos „Infobalt“ narėms reprezentuoti Lietuvos IT sektoriaus pažangiausius sprendimus, bet ir užmegzti glaudžius ryšius su suinteresuotomis IT įmonėmis Baltarusijoje.

Lietuvos įmonių dalyvavimas parodoje yra finansuojamas projekto „INFOBALT narių grupinės eksporto iniciatyvos skatinimas“ (INGEIS) lėšomis pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra ESFIVP-I-1.jpg

Edrana Baltic bendruomenės akcentai

Lygiai prieš 2 metus „Edrana Baltic“ kolektyvas susibūrė po vienu stogu. Keitėsi įmonė savo vidumi ir išore, puoselėjo augimą skatinančias verslo kultūros vertybes, kryptingai laikėsi strategijos vietos ir užsienio šalių rinkose.

„Edrana Baltic“ kolektyvas renkasi į darbo vietas, siekdami sukurti pridėtinę vertę pažangių IT produktų rinkai ir savo esamiems bei potencialiems klientams. To pasėkoje, įmonės kolektyvas auga kartu su IT rinka, geografiškai ir funkcionalumo aspektu plečia produktų šeimą (Alga HR, Profit-W, Profit-WEB), žengia koja kojon su klientais, tenkindama jų poreikius ir aplenkdama lūkesčius.

Dalyvavimo tarptautinėje parodoje „TIBO-2017“ akcentai

2017 m. balandžio 18-21 d. „Edrana Baltic“ dalyvavo tarptautinėje informacinių technologijų ir telekomunikacijų parodoje „TIBO-2017“, kuri vyko Minske (Baltarusijos Respublika).

Tarptautinėje parodoje „TIBO-2017“ dalyvavo per 100 įmonių-parodos dalyvių iš įvairiausių pasaulio kampelių: Baltarusija, Lietuva, Latvija, Rusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Lenkija, Čekija, Vokietija, Kinija, Pietų Korėja, Japonija ir kt.).

Iš Lietuvos IRT sektorių atstovavo 6 įmonės: Edrana Baltic, Pralo, nSoft, B.G.M., Eljunga ir Sistemų integracijos sprendimai. Tarptautinės parodos metu visas INFOBALT stende dalyvavusias įmones jungė vienas bendras šūkis – „LITHUANIA – YOUR PARTNER IN ICT“. Bendrame parodos stende įmonės pristatė Baltarusijos Respublikos rinkos dalyviams platų savo kuriamų produktų bei teikiamų paslaugų krepšelį. Pažymėtina, kad parodos metu apsilankė Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje delegacija kartu su ambasadoriumi Andriumi Puloku, dalyvavo asociacijos „INFOBALT“ viceministrai ir kiti jos atstovai. Tai paskatino parodos dalyvius domėtis bendru Lietuvos įmonių stendu, įmonės pristatomais pažangiais IT sprendimais, skirtais Baltarusijos šalies rinkai.

Lietuvos įmonių dalyvavimas parodoje yra finansuojamas projekto „INFOBALT narių grupinės eksporto iniciatyvos skatinimas“ (INGEIS) lėšomis pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.

Edrana Baltic – tarptautinės parodos TIBO 2017 dalyvė

2017 m. balandžio 18-21 d. „Edrana Baltic“ tęsia gražią dalyvavimo specializuotose tarptautinėse parodose tradiciją ir kartu su asociacija INFOBALT bei jos nariais (BGM, Eljunga, nSoft ir kt.) dalyvaus tarptautinėje informacinių technologijų ir telekomunikacijų parodoje TIBO-2017, kuri vyks Minske (Baltarusijos Respublika).

Tarptautinės parodos TIBO-2017 metu, jungtiniame Lietuvos šalių įmonių stende, kviečiame aplankyti „Edrana Baltic“ bei susitikti su parodoje dirbsiančia darbuotojų komanda.

Parodos metu svečiai ir lankytojai galės detaliau susipažinti su įmonės sukurtu bei nuolat vystomu produktu Alga HR®, adaptuotu Baltarusijos Respublikos rinkai, produkto funkcionalumo galimybėmis, aptarti pridėtinę vertę įmonei, biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms bei jų veiklos procesams.

Parodos metu numatyta galimybė pamatyti gyvą produkto ir jo funkcionalumo pristatymą – DEMO scenarijų, atitinkantį konkrečios įmonės, organizacijos iškeltus poreikius ir tikslus personalo procesų valdymo srityje.

Maloniai kviečiame aplankyti tarptautinę parodą TIBO-2017 ir laukiame Jūsų atvykstant į stendą Nr. D7.2.

Šventinis pasiūlymas „Edrana Baltic“ produktų Alga HR® ir Profit-W® vartotojams

Nuolat dinamiškai besikeičiančioje verslo aplinkoje organizacijoms iškyla poreikis papildomai įsigyti, išplėsti turimos pažangios IT verslo valdymo sistemos funkcionalumą, kad atitiktų šiuolaikinius rinkos reikalavimus, susijusius su ir organizacijos verslo procesų automatizavimu, kuriant paskatą didinti veiklos efektyvumą.

Kviečiame Jus,  pasitinkant 2017 m. sandūrą, įsigyti ir/ar išplėsti turimų Alga HR ir/ar Profit-W produktų funkcionalumą, įsigyti „Edrana Baltic“ teikiamas paslaugas už ypač patrauklią kainą: 

a)      Produktų modulių licencijoms įsigyti ir teikiamoms susijusioms paslaugoms (verslo analizė, sistemos ar atskirų modulių įdiegimas, konfigūravimas ir pan.) atlikti – taikoma 15 proc. nuolaida nuo bendros sumos;

b)     Siūlome iš anksto įsigyti planinio 2017 metams techninio palaikymo paslaugų paketą (konsultacijos, mokymai, metodinės pagalbos, avarinių situacijų analizės bei šalinimo paslaugos ir kt.) taikant 15 proc. nuolaidą nuo sutartinės  kainos už minėtas paslaugas, o Klientams neturintiems – įsigyti vietoj standartinio planinio techninio palaikymo paslaugų paketo – 24 val. metams – gauti 36 val. (ne mažiau kaip 3 val./mėn.) techninio palaikymo paslaugų paketą su konkrečiai Klientui dedikuotu „Edrana Baltic“ darbuotoju, kuris būtų Jūsų gidas darbe su  Alga HR® ir/ar Profit-W® produktais visus 2017 metus.

DĖMĖSIO! Kviečiame susipažinti su „Edrana Baltic“ patobulinta integruota bei vieninga dokumentų valdymo sistema ir Alga HR ® ir Profit-W® produktų modulio funkcionalumo privalumais, kurie leidžia automatizuotai bei operatyviai valdyti su organizacijos dokumentais susijusius veiklos procesus, užtikrinti jų atsekamumą ir aktualumą.

Sužinokite daugiau apie  Alga HR ® ir Profit-W® galimybes ir naudą Jūsų organizacijai:

Kristina Gasiūnienė, Rinkodaros skyriaus vadovė, kristina.gasiuniene@edrana.lt, tel. +370 686 03579 

Lina Stukaitė, pardavimų vadybininkė,   lina.stukaite@edrana.lt, tel. +370 618 70875

Šventinis pasiūlymas galioja iki 2016-12-31 d. ir taikomas Klientams visiškai atsiskaičius už 2016 m.

DĖKOJAME, KAD ESATE SU MUMIS!

Stiprėja Lietuvos verslo ryšiai su Baltarusija

2016 m. gegužės 26-27 d., Lydoje, Baltarusijoje, vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos kartu su partneriais organizuotas XII-asis Lietuvos–Baltarusijos ekonomikos forumas, kuriame aptarti aktualiausi abiejų šalių ekonominio glaudaus bendradarbiavimo klausimai. Šių metų forume ypatingas dėmesys buvo skiriamas žemės ūkio, turizmo bei transporto temoms.

Atidarant forumą, sveikinimo kalbas sakė atstovai iš Lietuvos ir Baltarusijos: Gardino srities gubernatorius Vladimir Kravcov, Baltarusijos Respublikos Ekonomikos ministro pirmasis pavaduotojas Aleksandr Zaborovskij, Lietuvos Respublikos ūkio ministras Evaldas Gustas.

Forume atskirų sričių ekspertai dirbo teminėse grupėse, susijusiose su bendradarbiavimu žemės ūkio, turizmo, transporto srityse. Forumo metu vyko Baltarusijos įmonių ekspozicija, Gardino srities investicijų paroda, turizmo paroda, baltarusiškos žemės ūkio technikos paroda.

Forume dalyvavo per 100 Lietuvos įmonių atstovų. Lietuvos įmonės, tame tarpe ir Edrana Baltic, lankėsi Baltarusijos įmonėse kaip «Лидское пиво», susipažino su Baltarusijos įmonių produkcija, dalyvavo kontaktų mugėje.

Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos–Baltarusijos ekonomikos forumą organizuoja kasmet.

Dalyvavimo tarptautinėje parodoje „TIBO-2016“ akcentai

2016 m. balandžio 19-22 d. „Edrana Baltic“ dalyvavo tarptautinėje informacinių technologijų ir telekomunikacijų parodoje „TIBO-2016“, kuri vyko Minske (Baltarusijos Respublika).

Tarptautinėje parodoje „TIBO-2016“ dalyvavo per 100 įmonių-parodos dalyvių iš įvairiausių pasaulio kampelių: Baltarusija, Lietuva, Latvija, Rusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Lenkija, Čekija, Vokietija, Kinija, Pietų Korėja, Japonija ir kt.

Iš Lietuvos IRT sektorių atstovavo 6 įmonės: Edrana Baltic, Baltic Orbis, Robotikos akademija, B.G.M., B-Novo Technologies ir NetVision. Tarptautinės parodos metu visas INFOBALT stende dalyvavusias įmones jungė vienas bendras šūkis – „LITHUANIA – YOUR PARTNER IN ICT“. Bendrame parodos stende įmonės pristatė Baltarusijos Respublikos rinkos dalyviams platų savo kuriamų produktų bei teikiamų paslaugų krepšelį. Pažymėtina, kad ypač didelio populiarumo Lietuvos įmonių stende tarp parodos lankytojų sulaukė Robotikos akademijos žaismingai pristatyti naujausių technologijų ir mokslo laimėjimai – robotai. Tai paskatino parodos dalyvius domėtis bendru Lietuvos įmonių stendu, įmonės pristatomais pažangiais IT sprendimais, skirtais Baltarusijos šalies rinkai.                 

Lietuvos įmonių dalyvavimas parodoje yra finansuojamas projekto „INFOBALT narių grupinės eksporto iniciatyvos skatinimas“ (INGEIS) lėšomis pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.