Prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas

Vidinės komunikacijos valdymas yra sudėtingas procesas, siekiant užtikrinti efektyvios, veiksmingos komunikacijos įgyvendinimą įmonėse ar organizacijose. Kuo didesnė organizacija, kuo sudėtingesnė įmonės ar organizacijos valdymo struktūra, tuo painesnė vidinė komunikacijos sistema.

Vidinė komunikacija įprastai transformuojasi į bendradarbiavimą tarp padalinių, skyrių, jų darbuotojų, ji virsta tiek formalia, tiek neformalia, o informacijos sklaida tiek vertikaliai, tiek horizontaliai skirtingai veikia darbuotojų įsipareigojimus, jų elgseną darbe. Įmonės ar organizacijos sprendimų priėmėjams, esant informacijos pertekliui ar trikdžiams, sudėtingiems informacijos siuntimo kanalams, yra sudėtinga priimti strateginius sprendimus. „Edrana Baltic“ prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas leis sutvarkyti, pagerinti vidinės komunikacijos sklaidą, sukurti kokybišką vidinės komunikacijos sistemą.

„Edrana Baltic“ programoje Alga HR (Profit-WEB® sprendinys) yra realizuotas prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas, įgalinantis tiek vertikaliai, tiek horizontaliai perduoti informaciją apie darbuotojų poreikių pakitimus įmonės ar organizacijos viduje.

Pasitelkiant Alga HR® prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimą, galimas darbuotojų poreikių pakeitimo inicijavimas iš jo pusės per prašymų teikimo sprendinį:

 • prašymas dėl atostogų;
 • prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus;
 • prašymas dėl NPD taikymo;
 • prašymas dėl nuotolinio darbo;
 • prašymas dėl sutarties nutraukimo;
 • prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo;
 • kt. prašymai.

Sprendimus ar darbuotojų poreikių pakitimus įtakojantis asmuo (šiuo atveju tiesioginis darbuotojo vadovas) gali dalyvauti komunikacijoje iš savo pusės ir ją vykdyti per pasiūlymų teikimo sprendinį:

 • pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo;
 • pasiūlymas dėl darbuotojo skatinimo skyrimo;
 • pasiūlymas dėl kvalifikacijos kėlimo;
 • kt. pasiūlymai.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. p. edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).

Asmeninių profilių funkcionalumas

Siekdamos bbūti inovatyvios, įmonės tampa atviresnės savo darbuotojams ir jos vis dažniau įsigyja šiuolaikiškus IT sprendinius, kurie įtraukia darbuotojus į įmonės veiklos sūkurį, suteikdami galimybę įmonės viešojoje erdvėje turėti savo asmeninius profilius.

„Edrana Baltic“ sukurtas asmeninių profilių funkcionalumas – tai internetinis darbuotojų savitarnos modulis, skirtas darbuotojo (vartotojo) asmeninių duomenų peržiūrai ir/ar tam tikros veiklos iniciavimui.

Alga HR® verslo valdymo sistemos vartotojas gali pagal tam vartotojui nustatytas teises, prisijungęs prie savitarnos portalo, matyti savo duomenis,  redaguoti asmeninę informaciją, suformuoti prašymą, pasiūlymą        

Asmeninių profilių funkcionalumas ir patikimumas yra pagrįstas tuo, kad besijungiantys sistemos vartotojai yra atpažįstami kaip unikalūs, turintys tik jiems priskirtas teises ir galimybes pasiekti  leidžiamą informaciją. Sistema prisijungusį asmenį identifikuoja ir pagal jam nustatytas teises suteikia prieigas prie informacijos.  

Asmeninių profilių privatumo politika skirstoma pagal lygius, nuo kurių priklauso savitarnos funkcionalumo galimybės.

I lygio – tik peržiūra:

·        Darbo sutarties / sąlygų (pakeitimų) peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų likučio peržiūra

·        Išnaudotų atostogų istorijos peržiūra

·        Nedarbingumo istorijos peržiūra

·        Atlyginimų peržiūra

·        NPD/PNPD peržiūra

·        Darbo grafiko peržiūra

·        Tabelio peržiūra

·        Šeimos (giminių) peržiūra

·        Neįgalumo istorijos peržiūra

·        Kompetencijų ugdymo peržiūra

·        Neatvykimų peržiūra

·        Nuotolinio darbo peržiūra

·        Komandiruočių peržiūra

·        Darbuotojo veiklos aptarimo peržiūra

·        Sveikatos tikinimų peržiūra

·        Etato keitimo istorijos peržiūra

·        Išsilavinimo peržiūra

·        Kontaktų peržiūra

·        Asmens dokumentų peržiūra

·        Asmeninių duomenų peržiūra

·        Atsiskaitymo lapelio peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų ataskaitos peržiūra

·        Galimybė darbuotojams prisegti dokumentus

·        Kt.

II lygio – prašymų,  pasiūlymų pateikimas bei atitinkamų įmonės padalinių reakcija į juos su teise į funkcinį išpildymą ar koregavimą:

Prašymai:

·        Prašymas dėl NPD taikymo

·        Prašymas dėl nuotolinio darbo

·        Prašymas dėl sutarties nutraukimo

·        Prašymas atostogoms gauti (kasmetinėms, papildomoms, neapmokamoms, mokymosi ir t.t.)

·        Prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus

·        Prašymas dėl avanso pervedimo

·        Prašymas dėl avanso nutraukimo

·        Prašymas dėl banko sąskaitos darbo užmokesčio mokėjimui

·        Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo

·        Kt.

Pasiūlymai:

·        Pasiūlymas dėl priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio, procentinio)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo (šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo

·        Pasiūlymas dėl ilgalaikio priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio)

·        Kt.

„Edrana Baltic“ sukurtas asmeninių profilių funkcionalumas – tai internetinis darbuotojų savitarnos modulis, skirtas darbuotojo (vartotojo) asmeninių duomenų peržiūrai ir/ar tam tikros veiklos iniciavimui.

Alga HR® verslo valdymo sistemos vartotojas gali pagal tam vartotojui nustatytas teises, prisijungęs prie savitarnos portalo, matyti savo duomenis,  redaguoti asmeninę informaciją, suformuoti prašymą, pasiūlymą        

Asmeninių profilių funkcionalumas ir patikimumas yra pagrįstas tuo, kad besijungiantys sistemos vartotojai yra atpažįstami kaip unikalūs, turintys tik jiems priskirtas teises ir galimybes pasiekti  leidžiamą informaciją. Sistema prisijungusį asmenį identifikuoja ir pagal jam nustatytas teises suteikia prieigas prie informacijos.  

Asmeninių profilių privatumo politika skirstoma pagal lygius, nuo kurių priklauso savitarnos funkcionalumo galimybės.

I lygio – tik peržiūra:

·        Darbo sutarties / sąlygų (pakeitimų) peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų likučio peržiūra

·        Išnaudotų atostogų istorijos peržiūra

·        Nedarbingumo istorijos peržiūra

·        Atlyginimų peržiūra

·        NPD/PNPD peržiūra

·        Darbo grafiko peržiūra

·        Tabelio peržiūra

·        Šeimos (giminių) peržiūra

·        Neįgalumo istorijos peržiūra

·        Kompetencijų ugdymo peržiūra

·        Neatvykimų peržiūra

·        Nuotolinio darbo peržiūra

·        Komandiruočių peržiūra

·        Darbuotojo veiklos aptarimo peržiūra

·        Sveikatos tikinimų peržiūra

·        Etato keitimo istorijos peržiūra

·        Išsilavinimo peržiūra

·        Kontaktų peržiūra

·        Asmens dokumentų peržiūra

·        Asmeninių duomenų peržiūra

·        Atsiskaitymo lapelio peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų ataskaitos peržiūra

·        Galimybė darbuotojams prisegti dokumentus

·        Kt.

II lygio – prašymų,  pasiūlymų pateikimas bei atitinkamų įmonės padalinių reakcija į juos su teise į funkcinį išpildymą ar koregavimą:

Prašymai:

·        Prašymas dėl NPD taikymo

·        Prašymas dėl nuotolinio darbo

·        Prašymas dėl sutarties nutraukimo

·        Prašymas atostogoms gauti (kasmetinėms, papildomoms, neapmokamoms, mokymosi ir t.t.)

·        Prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus

·        Prašymas dėl avanso pervedimo

·        Prašymas dėl avanso nutraukimo

·        Prašymas dėl banko sąskaitos darbo užmokesčio mokėjimui

·        Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo

·        Kt.

Pasiūlymai:

·        Pasiūlymas dėl priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio, procentinio)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo (šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo

·        Pasiūlymas dėl ilgalaikio priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio)

·        Kt.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. paštu edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).

Alga HR (Alga 2000) sistemos naujienos

Kviečiame susipažinti su naujausiais patobulinimais, atliktais žmogiškųjų resursų valdymo sistemoje Alga HR (ankstesnis pavadinimas Alga 2000) ir realizuotais naujausioje versijoje. Tikimės atliktaisiais patobulinimais prisidėti prie Jūsų įmonės veiklos efektyvumo didinimo.

MODULIS „DARBO APMOKĖJIMO PROCESŲ VALDYMAS IR APSKAITA“

 • Patobulintas VMI deklaracijos duomenų importas.
 • Programoje patobulintas atsiskaitymo lapelio siuntimas el. paštu.
 • Ataskaitos „Ataskaitos 24. Atostogų rezervas konkrečiai dienai“ formos papildytos naujais parametrais.
 • Sąrašas „Darbo laikas“ papildytas naujais duomenų stulpeliais.
 • Darbuotojo kortelėje skyriuje „Buhalteriniai” sukurtas naujas duomenų laukelis “Išmokėjimo vieta”.
 • Patobulintas naujas žinynas „Kvalifikacinės kategorijos (klasės) suteikimo tipai“.
 • Plaplėsta koeficientų pavadinimų lentelė keturiais naujais tipais.

MODULIS „PERSONALO PROCESŲ VALDYMAS IR APSKAITA“

 • Patobulintas naujas parametras „Automatiškai generuoti sekančios atestacijos datą (praėjus metams)“.
 • Atostoginių tipų sąrašas papildytas naujais parametrais.

MODULIS „DARBO LAIKO VALDYMAS IR APSKAITA“

 • Patobutintas tabelio importas iš *.csv.

MODULIS „ĮSAKYMŲ AUTOMATINIS REALIZAVIMAS“

 • Patobulintas naujas kintamasis darbo sutarties ir darbo sutarties pakeitimų šablonų formavimui.