Posts by: user

Seminarų ciklas Pakeisto ir papildyto LR darbo kodekso praktinis taikymas. Efektyvus personalo valdymas su Alga HR

Šiais metais įsigaliojo Darbo kodekso (sutr. DK) pakeitimai, liberalizuojantys darbo santykius ir sumažinantys darbdavių administracinę naštą. Naujovių daug ir jas visas įsisavinti bei praktiškai pritaikyti personalo valdyme nėra taip paprasta. Todėl trijų įmonių – IĮ „EDRANA BALTIC“, VšĮ „Problemų sprendimo centras“ ir UAB „Ad hominem“ specialistai suvienijo jėgas, patirtį ir surengė tikslinius seminarus personalo darbuotojams Klaipėdoje ir Vilniuje. 

Seminarų metu buvo pateikta naujausia susisteminta informacija apie DK pakeitimus, praktinius personalo valdymo sprendimo būdus bei pakeitimų pritaikymą įmonių veikloje.

Priimti teisinius sprendimus, teisingai sutvarkyti personalo dokumentus ir dar daug kitų užduočių turi atlikti personalo darbuotojai. Daug klausimų ir daug atsakymų į kiekvienam rūpimus klausimus, diskusijos bei įmonių problemų išsprendimas – tuo yra išskirtiniai ilgametės darbo teisės konsultantės-lektorės Genovaitės Glorijos Duškinienės vedami seminarai.Šiuolaikinei įmonei sunku valdyti personalą be kompiuterizuotos valdymo sistemos. „Visi dokumentai yra vienoje vietoje ir po ranka: Alga HR (ankstesnis pavadinimas Alga 2000) sistema leidžia įvedus darbuotojo pavardę ar papildomą informaciją apie darbuotoją, automatiškai (pagal teisinius reikalavimus) sukurti visus reikalingus dokumentus, bei parengti juos tvirtinimui, – be šių dalykų nebegali apsieiti nei viena į ateities perspektyvas žvelgianti įmonė“, – teigė EDRANA BALTIC Programavimo departamento direktorius Arvydas Turonis.

Spalio 2 ir 8 dienomis į seminarus kviečiami Kauno ir Panevėžio įmonių personalo darbuotojai.
Kviečiami registruotis.

Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo ir malonaus bendravimo!

Edrana Baltic integruotos ISO9001 ir ISO27001 vadybos sistemos branda

Įmonėje įdiegta ir sertifikuota integruota vadybos sistema, apimanti bei atitinkanti ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos ir ISO 27001:2017 informacijos saugumo vadybos sistemos standartų keliamus reikalavimus.

Sertifikavimo sritis:

 • Verslo ir veiklos valdymo sistemų  kūrimas, platinimas, instaliavimas, diegimas
 • Mokymai
 • Autorinė ir techninė priežiūra
 • Produktų vystymas
 • Konsultacijų teikimas ir aptarnavimas
 • Veikla, susijusi su duomenų bazių valdymo sistemomis
 • Kita su informacinėmis technologijomis susijusi veikla

Edrana Baltic sėkmingas kokybės vadybos sistemos funkcionavimas, palaikymas, tobulinimas, ISO 27001 standarto reikalavimų įgyvendinimas ir integravimas į kokybės vadybos sistemą – tai vieningos integruotos vadybos sistemos brandos požymis. Kiekvienais metais įmonėje tobulinama integruota vadybos sistema nuosekliai pereina vis prie aukštesnio lygmens, sudarydama sąlygas geresnei kokybės ir informacijos saugumo vadybai, siekti užsibrėžtų tikslų.

Edrana Baltic ir kitos Infobalt narės atstovaus Lietuvos IT sektorių Baltarusijoje

Asociacija „Infobalt“ kartu su jos įmonėmis-narėmis „Edrana Baltic“ „B.G.M.“, „nSoft“, „Eljunga“, „Pralo“ ir „Sistemų integracijos sprendimai“, 2017 m. balandžio 17 dieną dalyvavus verslo misijoje Minske, Baltarusijoje (verslo misijos dalyvių programa čia)

Pagrindinis šios organizuojamos verslo misijos tikslas – susitikti su bendradarbiavimo galimybėmis besidominčiais verslo partneriais, įmonėmis ir institucijomis, o taip pat Baltarusijoje aktyviai veikiančia su aukštųjų technologijų asociacija „Infopark“.

Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje padės suorganizuoti verslo susitikimų su Lietuvos ir Baltarusijos IT sektoriaus įmonėmis. Taip pat Lietuvos IT sektorių atstovaujančios įmonės, asociacijos „Infobalt“ narės, susitiks  su Lietuviais verslininkais, kurie jau beveik dešimtmetį dirba šioje rinkoje, todėl susitikimo metu galės atvirai pasidalinti apie galimybes ir iššūkius šioje šalyje.

Ši verslo misija suteiks puikią galimybę asociacijos „Infobalt“ narėms reprezentuoti Lietuvos IT sektoriaus pažangiausius sprendimus, bet ir užmegzti glaudžius ryšius su suinteresuotomis IT įmonėmis Baltarusijoje.

Lietuvos įmonių dalyvavimas parodoje yra finansuojamas projekto „INFOBALT narių grupinės eksporto iniciatyvos skatinimas“ (INGEIS) lėšomis pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra ESFIVP-I-1.jpg

Edrana Baltic bendruomenės akcentai

Lygiai prieš 2 metus „Edrana Baltic“ kolektyvas susibūrė po vienu stogu. Keitėsi įmonė savo vidumi ir išore, puoselėjo augimą skatinančias verslo kultūros vertybes, kryptingai laikėsi strategijos vietos ir užsienio šalių rinkose.

„Edrana Baltic“ kolektyvas renkasi į darbo vietas, siekdami sukurti pridėtinę vertę pažangių IT produktų rinkai ir savo esamiems bei potencialiems klientams. To pasėkoje, įmonės kolektyvas auga kartu su IT rinka, geografiškai ir funkcionalumo aspektu plečia produktų šeimą (Alga HR, Profit-W, Profit-WEB), žengia koja kojon su klientais, tenkindama jų poreikius ir aplenkdama lūkesčius.

Dalyvavimo tarptautinėje parodoje „TIBO-2017“ akcentai

2017 m. balandžio 18-21 d. „Edrana Baltic“ dalyvavo tarptautinėje informacinių technologijų ir telekomunikacijų parodoje „TIBO-2017“, kuri vyko Minske (Baltarusijos Respublika).

Tarptautinėje parodoje „TIBO-2017“ dalyvavo per 100 įmonių-parodos dalyvių iš įvairiausių pasaulio kampelių: Baltarusija, Lietuva, Latvija, Rusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Lenkija, Čekija, Vokietija, Kinija, Pietų Korėja, Japonija ir kt.).

Iš Lietuvos IRT sektorių atstovavo 6 įmonės: Edrana Baltic, Pralo, nSoft, B.G.M., Eljunga ir Sistemų integracijos sprendimai. Tarptautinės parodos metu visas INFOBALT stende dalyvavusias įmones jungė vienas bendras šūkis – „LITHUANIA – YOUR PARTNER IN ICT“. Bendrame parodos stende įmonės pristatė Baltarusijos Respublikos rinkos dalyviams platų savo kuriamų produktų bei teikiamų paslaugų krepšelį. Pažymėtina, kad parodos metu apsilankė Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje delegacija kartu su ambasadoriumi Andriumi Puloku, dalyvavo asociacijos „INFOBALT“ viceministrai ir kiti jos atstovai. Tai paskatino parodos dalyvius domėtis bendru Lietuvos įmonių stendu, įmonės pristatomais pažangiais IT sprendimais, skirtais Baltarusijos šalies rinkai.

Lietuvos įmonių dalyvavimas parodoje yra finansuojamas projekto „INFOBALT narių grupinės eksporto iniciatyvos skatinimas“ (INGEIS) lėšomis pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.

Prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas

Vidinės komunikacijos valdymas yra sudėtingas procesas, siekiant užtikrinti efektyvios, veiksmingos komunikacijos įgyvendinimą įmonėse ar organizacijose. Kuo didesnė organizacija, kuo sudėtingesnė įmonės ar organizacijos valdymo struktūra, tuo painesnė vidinė komunikacijos sistema.

Vidinė komunikacija įprastai transformuojasi į bendradarbiavimą tarp padalinių, skyrių, jų darbuotojų, ji virsta tiek formalia, tiek neformalia, o informacijos sklaida tiek vertikaliai, tiek horizontaliai skirtingai veikia darbuotojų įsipareigojimus, jų elgseną darbe. Įmonės ar organizacijos sprendimų priėmėjams, esant informacijos pertekliui ar trikdžiams, sudėtingiems informacijos siuntimo kanalams, yra sudėtinga priimti strateginius sprendimus. „Edrana Baltic“ prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas leis sutvarkyti, pagerinti vidinės komunikacijos sklaidą, sukurti kokybišką vidinės komunikacijos sistemą.

„Edrana Baltic“ programoje Alga HR (Profit-WEB® sprendinys) yra realizuotas prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas, įgalinantis tiek vertikaliai, tiek horizontaliai perduoti informaciją apie darbuotojų poreikių pakitimus įmonės ar organizacijos viduje.

Pasitelkiant Alga HR® prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimą, galimas darbuotojų poreikių pakeitimo inicijavimas iš jo pusės per prašymų teikimo sprendinį:

 • prašymas dėl atostogų;
 • prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus;
 • prašymas dėl NPD taikymo;
 • prašymas dėl nuotolinio darbo;
 • prašymas dėl sutarties nutraukimo;
 • prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo;
 • kt. prašymai.

Sprendimus ar darbuotojų poreikių pakitimus įtakojantis asmuo (šiuo atveju tiesioginis darbuotojo vadovas) gali dalyvauti komunikacijoje iš savo pusės ir ją vykdyti per pasiūlymų teikimo sprendinį:

 • pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo;
 • pasiūlymas dėl darbuotojo skatinimo skyrimo;
 • pasiūlymas dėl kvalifikacijos kėlimo;
 • kt. pasiūlymai.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. p. edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).

Edrana Baltic – tarptautinės parodos TIBO 2017 dalyvė

2017 m. balandžio 18-21 d. „Edrana Baltic“ tęsia gražią dalyvavimo specializuotose tarptautinėse parodose tradiciją ir kartu su asociacija INFOBALT bei jos nariais (BGM, Eljunga, nSoft ir kt.) dalyvaus tarptautinėje informacinių technologijų ir telekomunikacijų parodoje TIBO-2017, kuri vyks Minske (Baltarusijos Respublika).

Tarptautinės parodos TIBO-2017 metu, jungtiniame Lietuvos šalių įmonių stende, kviečiame aplankyti „Edrana Baltic“ bei susitikti su parodoje dirbsiančia darbuotojų komanda.

Parodos metu svečiai ir lankytojai galės detaliau susipažinti su įmonės sukurtu bei nuolat vystomu produktu Alga HR®, adaptuotu Baltarusijos Respublikos rinkai, produkto funkcionalumo galimybėmis, aptarti pridėtinę vertę įmonei, biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms bei jų veiklos procesams.

Parodos metu numatyta galimybė pamatyti gyvą produkto ir jo funkcionalumo pristatymą – DEMO scenarijų, atitinkantį konkrečios įmonės, organizacijos iškeltus poreikius ir tikslus personalo procesų valdymo srityje.

Maloniai kviečiame aplankyti tarptautinę parodą TIBO-2017 ir laukiame Jūsų atvykstant į stendą Nr. D7.2.

Asmeninių profilių funkcionalumas

Siekdamos bbūti inovatyvios, įmonės tampa atviresnės savo darbuotojams ir jos vis dažniau įsigyja šiuolaikiškus IT sprendinius, kurie įtraukia darbuotojus į įmonės veiklos sūkurį, suteikdami galimybę įmonės viešojoje erdvėje turėti savo asmeninius profilius.

„Edrana Baltic“ sukurtas asmeninių profilių funkcionalumas – tai internetinis darbuotojų savitarnos modulis, skirtas darbuotojo (vartotojo) asmeninių duomenų peržiūrai ir/ar tam tikros veiklos iniciavimui.

Alga HR® verslo valdymo sistemos vartotojas gali pagal tam vartotojui nustatytas teises, prisijungęs prie savitarnos portalo, matyti savo duomenis,  redaguoti asmeninę informaciją, suformuoti prašymą, pasiūlymą        

Asmeninių profilių funkcionalumas ir patikimumas yra pagrįstas tuo, kad besijungiantys sistemos vartotojai yra atpažįstami kaip unikalūs, turintys tik jiems priskirtas teises ir galimybes pasiekti  leidžiamą informaciją. Sistema prisijungusį asmenį identifikuoja ir pagal jam nustatytas teises suteikia prieigas prie informacijos.  

Asmeninių profilių privatumo politika skirstoma pagal lygius, nuo kurių priklauso savitarnos funkcionalumo galimybės.

I lygio – tik peržiūra:

·        Darbo sutarties / sąlygų (pakeitimų) peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų likučio peržiūra

·        Išnaudotų atostogų istorijos peržiūra

·        Nedarbingumo istorijos peržiūra

·        Atlyginimų peržiūra

·        NPD/PNPD peržiūra

·        Darbo grafiko peržiūra

·        Tabelio peržiūra

·        Šeimos (giminių) peržiūra

·        Neįgalumo istorijos peržiūra

·        Kompetencijų ugdymo peržiūra

·        Neatvykimų peržiūra

·        Nuotolinio darbo peržiūra

·        Komandiruočių peržiūra

·        Darbuotojo veiklos aptarimo peržiūra

·        Sveikatos tikinimų peržiūra

·        Etato keitimo istorijos peržiūra

·        Išsilavinimo peržiūra

·        Kontaktų peržiūra

·        Asmens dokumentų peržiūra

·        Asmeninių duomenų peržiūra

·        Atsiskaitymo lapelio peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų ataskaitos peržiūra

·        Galimybė darbuotojams prisegti dokumentus

·        Kt.

II lygio – prašymų,  pasiūlymų pateikimas bei atitinkamų įmonės padalinių reakcija į juos su teise į funkcinį išpildymą ar koregavimą:

Prašymai:

·        Prašymas dėl NPD taikymo

·        Prašymas dėl nuotolinio darbo

·        Prašymas dėl sutarties nutraukimo

·        Prašymas atostogoms gauti (kasmetinėms, papildomoms, neapmokamoms, mokymosi ir t.t.)

·        Prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus

·        Prašymas dėl avanso pervedimo

·        Prašymas dėl avanso nutraukimo

·        Prašymas dėl banko sąskaitos darbo užmokesčio mokėjimui

·        Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo

·        Kt.

Pasiūlymai:

·        Pasiūlymas dėl priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio, procentinio)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo (šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo

·        Pasiūlymas dėl ilgalaikio priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio)

·        Kt.

„Edrana Baltic“ sukurtas asmeninių profilių funkcionalumas – tai internetinis darbuotojų savitarnos modulis, skirtas darbuotojo (vartotojo) asmeninių duomenų peržiūrai ir/ar tam tikros veiklos iniciavimui.

Alga HR® verslo valdymo sistemos vartotojas gali pagal tam vartotojui nustatytas teises, prisijungęs prie savitarnos portalo, matyti savo duomenis,  redaguoti asmeninę informaciją, suformuoti prašymą, pasiūlymą        

Asmeninių profilių funkcionalumas ir patikimumas yra pagrįstas tuo, kad besijungiantys sistemos vartotojai yra atpažįstami kaip unikalūs, turintys tik jiems priskirtas teises ir galimybes pasiekti  leidžiamą informaciją. Sistema prisijungusį asmenį identifikuoja ir pagal jam nustatytas teises suteikia prieigas prie informacijos.  

Asmeninių profilių privatumo politika skirstoma pagal lygius, nuo kurių priklauso savitarnos funkcionalumo galimybės.

I lygio – tik peržiūra:

·        Darbo sutarties / sąlygų (pakeitimų) peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų likučio peržiūra

·        Išnaudotų atostogų istorijos peržiūra

·        Nedarbingumo istorijos peržiūra

·        Atlyginimų peržiūra

·        NPD/PNPD peržiūra

·        Darbo grafiko peržiūra

·        Tabelio peržiūra

·        Šeimos (giminių) peržiūra

·        Neįgalumo istorijos peržiūra

·        Kompetencijų ugdymo peržiūra

·        Neatvykimų peržiūra

·        Nuotolinio darbo peržiūra

·        Komandiruočių peržiūra

·        Darbuotojo veiklos aptarimo peržiūra

·        Sveikatos tikinimų peržiūra

·        Etato keitimo istorijos peržiūra

·        Išsilavinimo peržiūra

·        Kontaktų peržiūra

·        Asmens dokumentų peržiūra

·        Asmeninių duomenų peržiūra

·        Atsiskaitymo lapelio peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų ataskaitos peržiūra

·        Galimybė darbuotojams prisegti dokumentus

·        Kt.

II lygio – prašymų,  pasiūlymų pateikimas bei atitinkamų įmonės padalinių reakcija į juos su teise į funkcinį išpildymą ar koregavimą:

Prašymai:

·        Prašymas dėl NPD taikymo

·        Prašymas dėl nuotolinio darbo

·        Prašymas dėl sutarties nutraukimo

·        Prašymas atostogoms gauti (kasmetinėms, papildomoms, neapmokamoms, mokymosi ir t.t.)

·        Prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus

·        Prašymas dėl avanso pervedimo

·        Prašymas dėl avanso nutraukimo

·        Prašymas dėl banko sąskaitos darbo užmokesčio mokėjimui

·        Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo

·        Kt.

Pasiūlymai:

·        Pasiūlymas dėl priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio, procentinio)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo (šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo

·        Pasiūlymas dėl ilgalaikio priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio)

·        Kt.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. paštu edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).

Šventinis pasiūlymas „Edrana Baltic“ produktų Alga HR® ir Profit-W® vartotojams

Nuolat dinamiškai besikeičiančioje verslo aplinkoje organizacijoms iškyla poreikis papildomai įsigyti, išplėsti turimos pažangios IT verslo valdymo sistemos funkcionalumą, kad atitiktų šiuolaikinius rinkos reikalavimus, susijusius su ir organizacijos verslo procesų automatizavimu, kuriant paskatą didinti veiklos efektyvumą.

Kviečiame Jus,  pasitinkant 2017 m. sandūrą, įsigyti ir/ar išplėsti turimų Alga HR ir/ar Profit-W produktų funkcionalumą, įsigyti „Edrana Baltic“ teikiamas paslaugas už ypač patrauklią kainą: 

a)      Produktų modulių licencijoms įsigyti ir teikiamoms susijusioms paslaugoms (verslo analizė, sistemos ar atskirų modulių įdiegimas, konfigūravimas ir pan.) atlikti – taikoma 15 proc. nuolaida nuo bendros sumos;

b)     Siūlome iš anksto įsigyti planinio 2017 metams techninio palaikymo paslaugų paketą (konsultacijos, mokymai, metodinės pagalbos, avarinių situacijų analizės bei šalinimo paslaugos ir kt.) taikant 15 proc. nuolaidą nuo sutartinės  kainos už minėtas paslaugas, o Klientams neturintiems – įsigyti vietoj standartinio planinio techninio palaikymo paslaugų paketo – 24 val. metams – gauti 36 val. (ne mažiau kaip 3 val./mėn.) techninio palaikymo paslaugų paketą su konkrečiai Klientui dedikuotu „Edrana Baltic“ darbuotoju, kuris būtų Jūsų gidas darbe su  Alga HR® ir/ar Profit-W® produktais visus 2017 metus.

DĖMĖSIO! Kviečiame susipažinti su „Edrana Baltic“ patobulinta integruota bei vieninga dokumentų valdymo sistema ir Alga HR ® ir Profit-W® produktų modulio funkcionalumo privalumais, kurie leidžia automatizuotai bei operatyviai valdyti su organizacijos dokumentais susijusius veiklos procesus, užtikrinti jų atsekamumą ir aktualumą.

Sužinokite daugiau apie  Alga HR ® ir Profit-W® galimybes ir naudą Jūsų organizacijai:

Kristina Gasiūnienė, Rinkodaros skyriaus vadovė, kristina.gasiuniene@edrana.lt, tel. +370 686 03579 

Lina Stukaitė, pardavimų vadybininkė,   lina.stukaite@edrana.lt, tel. +370 618 70875

Šventinis pasiūlymas galioja iki 2016-12-31 d. ir taikomas Klientams visiškai atsiskaičius už 2016 m.

DĖKOJAME, KAD ESATE SU MUMIS!