• Prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas

  Vidinės komunikacijos valdymas yra sudėtingas procesas, siekiant užtikrinti efektyvios, veiksmingos komunikacijos įgyvendinimą įmonėse ar organizacijose. Kuo didesnė organizacija, kuo sudėtingesnė įmonės ar organizacijos valdymo struktūra, tuo painesnė vidinė komunikacijos sistema. Vidinė komunikacija įprastai transformuojasi į bendradarbiavimą tarp padalinių, skyrių, jų darbuotojų, ji virsta tiek formalia, tiek neformalia, o informacijos sklaida tiek vertikaliai, tiek horizontaliai skirtingai […]

 • Asmeninių profilių funkcionalumas

  Siekdamos bbūti inovatyvios, įmonės tampa atviresnės savo darbuotojams ir jos vis dažniau įsigyja šiuolaikiškus IT sprendinius, kurie įtraukia darbuotojus į įmonės veiklos sūkurį, suteikdami galimybę įmonės viešojoje erdvėje turėti savo asmeninius profilius. „Edrana Baltic“ sukurtas asmeninių profilių funkcionalumas – tai internetinis darbuotojų savitarnos modulis, skirtas darbuotojo (vartotojo) asmeninių duomenų peržiūrai ir/ar tam tikros veiklos iniciavimui. Alga […]

 • Integracija su išmaniąja mokesčių administravimo sistema

  Nuo 2016 m. spalio 01 d. Lietuvoje veikia išmanioji mokesčių administravimo sistema i.MAS, už kurios įgyvendinimą atsakinga Valstybinė mokesčių inspekcija. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų […]

 • Alga HR (Alga 2000) sistemos naujienos

  Kviečiame susipažinti su naujausiais patobulinimais, atliktais žmogiškųjų resursų valdymo sistemoje Alga HR (ankstesnis pavadinimas Alga 2000) ir realizuotais naujausioje versijoje. Tikimės atliktaisiais patobulinimais prisidėti prie Jūsų įmonės veiklos efektyvumo didinimo. MODULIS „DARBO APMOKĖJIMO PROCESŲ VALDYMAS IR APSKAITA“ Patobulintas VMI deklaracijos duomenų importas. Programoje patobulintas atsiskaitymo lapelio siuntimas el. paštu. Ataskaitos „Ataskaitos 24. Atostogų rezervas konkrečiai dienai“ […]

 • Profit-W sistemos naujienos

  Kviečiame susipažinti su naujausiais sukurtais sprendimais, atliktais ir įdiegtais patobulinimais verslo valdymo sistemoje Profit-W. Tikimės sukurtais sprendimais ir patobulinimais prisidėti prie Jūsų įmonės veiklos efektyvumo didinimo. Sukurtas ir įdiegtas verslo valdymo sistemos Profit-W naujas modulis Teisminės skolos. Modulis skirtas įmonei valdyti savo veiklą su skolininkais ir atlikti įvairias operacijas, susijusias su skolų valdymu ir apskaita. […]