Asmeninių profilių funkcionalumas

2017-01-25 Alga HR

Siekdamos bbūti inovatyvios, įmonės tampa atviresnės savo darbuotojams ir jos vis dažniau įsigyja šiuolaikiškus IT sprendinius, kurie įtraukia darbuotojus į įmonės veiklos sūkurį, suteikdami galimybę įmonės viešojoje erdvėje turėti savo asmeninius profilius.

„Edrana Baltic“ sukurtas asmeninių profilių funkcionalumas – tai internetinis darbuotojų savitarnos modulis, skirtas darbuotojo (vartotojo) asmeninių duomenų peržiūrai ir/ar tam tikros veiklos iniciavimui.

Alga HR® verslo valdymo sistemos vartotojas gali pagal tam vartotojui nustatytas teises, prisijungęs prie savitarnos portalo, matyti savo duomenis,  redaguoti asmeninę informaciją, suformuoti prašymą, pasiūlymą        

Asmeninių profilių funkcionalumas ir patikimumas yra pagrįstas tuo, kad besijungiantys sistemos vartotojai yra atpažįstami kaip unikalūs, turintys tik jiems priskirtas teises ir galimybes pasiekti  leidžiamą informaciją. Sistema prisijungusį asmenį identifikuoja ir pagal jam nustatytas teises suteikia prieigas prie informacijos.  

Asmeninių profilių privatumo politika skirstoma pagal lygius, nuo kurių priklauso savitarnos funkcionalumo galimybės.

I lygio – tik peržiūra:

·        Darbo sutarties / sąlygų (pakeitimų) peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų likučio peržiūra

·        Išnaudotų atostogų istorijos peržiūra

·        Nedarbingumo istorijos peržiūra

·        Atlyginimų peržiūra

·        NPD/PNPD peržiūra

·        Darbo grafiko peržiūra

·        Tabelio peržiūra

·        Šeimos (giminių) peržiūra

·        Neįgalumo istorijos peržiūra

·        Kompetencijų ugdymo peržiūra

·        Neatvykimų peržiūra

·        Nuotolinio darbo peržiūra

·        Komandiruočių peržiūra

·        Darbuotojo veiklos aptarimo peržiūra

·        Sveikatos tikinimų peržiūra

·        Etato keitimo istorijos peržiūra

·        Išsilavinimo peržiūra

·        Kontaktų peržiūra

·        Asmens dokumentų peržiūra

·        Asmeninių duomenų peržiūra

·        Atsiskaitymo lapelio peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų ataskaitos peržiūra

·        Galimybė darbuotojams prisegti dokumentus

·        Kt.

II lygio – prašymų,  pasiūlymų pateikimas bei atitinkamų įmonės padalinių reakcija į juos su teise į funkcinį išpildymą ar koregavimą:

Prašymai:

·        Prašymas dėl NPD taikymo

·        Prašymas dėl nuotolinio darbo

·        Prašymas dėl sutarties nutraukimo

·        Prašymas atostogoms gauti (kasmetinėms, papildomoms, neapmokamoms, mokymosi ir t.t.)

·        Prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus

·        Prašymas dėl avanso pervedimo

·        Prašymas dėl avanso nutraukimo

·        Prašymas dėl banko sąskaitos darbo užmokesčio mokėjimui

·        Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo

·        Kt.

Pasiūlymai:

·        Pasiūlymas dėl priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio, procentinio)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo (šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo

·        Pasiūlymas dėl ilgalaikio priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio)

·        Kt.

„Edrana Baltic“ sukurtas asmeninių profilių funkcionalumas – tai internetinis darbuotojų savitarnos modulis, skirtas darbuotojo (vartotojo) asmeninių duomenų peržiūrai ir/ar tam tikros veiklos iniciavimui.

Alga HR® verslo valdymo sistemos vartotojas gali pagal tam vartotojui nustatytas teises, prisijungęs prie savitarnos portalo, matyti savo duomenis,  redaguoti asmeninę informaciją, suformuoti prašymą, pasiūlymą        

Asmeninių profilių funkcionalumas ir patikimumas yra pagrįstas tuo, kad besijungiantys sistemos vartotojai yra atpažįstami kaip unikalūs, turintys tik jiems priskirtas teises ir galimybes pasiekti  leidžiamą informaciją. Sistema prisijungusį asmenį identifikuoja ir pagal jam nustatytas teises suteikia prieigas prie informacijos.  

Asmeninių profilių privatumo politika skirstoma pagal lygius, nuo kurių priklauso savitarnos funkcionalumo galimybės.

I lygio – tik peržiūra:

·        Darbo sutarties / sąlygų (pakeitimų) peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų likučio peržiūra

·        Išnaudotų atostogų istorijos peržiūra

·        Nedarbingumo istorijos peržiūra

·        Atlyginimų peržiūra

·        NPD/PNPD peržiūra

·        Darbo grafiko peržiūra

·        Tabelio peržiūra

·        Šeimos (giminių) peržiūra

·        Neįgalumo istorijos peržiūra

·        Kompetencijų ugdymo peržiūra

·        Neatvykimų peržiūra

·        Nuotolinio darbo peržiūra

·        Komandiruočių peržiūra

·        Darbuotojo veiklos aptarimo peržiūra

·        Sveikatos tikinimų peržiūra

·        Etato keitimo istorijos peržiūra

·        Išsilavinimo peržiūra

·        Kontaktų peržiūra

·        Asmens dokumentų peržiūra

·        Asmeninių duomenų peržiūra

·        Atsiskaitymo lapelio peržiūra

·        Neišnaudotų atostogų ataskaitos peržiūra

·        Galimybė darbuotojams prisegti dokumentus

·        Kt.

II lygio – prašymų,  pasiūlymų pateikimas bei atitinkamų įmonės padalinių reakcija į juos su teise į funkcinį išpildymą ar koregavimą:

Prašymai:

·        Prašymas dėl NPD taikymo

·        Prašymas dėl nuotolinio darbo

·        Prašymas dėl sutarties nutraukimo

·        Prašymas atostogoms gauti (kasmetinėms, papildomoms, neapmokamoms, mokymosi ir t.t.)

·        Prašymas dėl atostogų perkėlimo į kitus metus

·        Prašymas dėl avanso pervedimo

·        Prašymas dėl avanso nutraukimo

·        Prašymas dėl banko sąskaitos darbo užmokesčio mokėjimui

·        Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo

·        Kt.

Pasiūlymai:

·        Pasiūlymas dėl priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio, procentinio)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo (šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva)

·        Pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo

·        Pasiūlymas dėl ilgalaikio priedo skyrimo (iki datos, iki įvykio)

·        Kt.

Kilus klausimams dėl gyvo interaktyvaus produktų pristatymo kviečiame kreiptis el. paštu edrana@edrana.lt arba tel. +370 267 5333 (pasirinkti temą „Rinkodara“).