Trumpai

„Edrana Baltic“ įkurta 1998 m. Tai viena didžiausių programinės įrangos kūrėjų Baltijos šalyse, reitinguojama Prime Investment Baltijos IT įmonių TOP sąraše.

Mes nuoširdžiai dėkojame per 100 savo darbuotojų ir 3000 klientų – verslo įmonių bei viešojo sektoriaus įstaigų už pasitikėjimą „Edrana Baltic“ sukurtomis bei palaikomomis verslo/veiklos valdymo sistemomis ir ilgalaikę partnerystę.

Verslo modelis

„Edrana Baltic“ verslo modelis yra grindžiamas naujausiomis technologijomis, paprastumu ir orientacija į klientą. Siekiama, kad klientams, naudojantiems bendrovės sukurtą programinę įrangą, būtų paprasta dirbti ir plėtoti savo verslą.

Išskaidyta „Edrana Baltic“ organizacijos struktūra ir dėmesys rezultatui suteikia galimybę visą energiją sutelkti verslo santykiams ir nuosekliam darbui su klientų plėtojamais projektais. Vieningai dirbdamas „Edrana Baltic“ kolektyvas savo darbu ir požiūriu kompanijos sukauptas žinias, patirtį ir kūrybiškumą paverčia konkrečia nauda klientui.


Mūsų vertybės

Patikimumas

Teikdami kvalifikuotas paslaugas, tesėdami klientams bei partneriams duotus pažadus esame verta pasitikėjimo bendrovė.

Profesionalumas

Esame specialistai, keliantys aukštus reikalavimus sau ir savo teikiamoms paslaugoms.

Orientacija į klientą

Svarbiausia pateisinti klientų lūkesčius ir pasiekti geriausių rezultatų klientų įmonių vertės didinimo procese diegiant naujausias technologijas.

Atsakingumas

Vykdome prisiimtus įsipareigojimus ir jaučiame atsakomybę už savo sprendimus.

Vizija

Būti labiausiai gerbiama, profesionaliausia ir dinamiškiausia informacinių technologijų bendrove Europos bei Rytų rinkose.

Misija

Atsakingai ir profesionaliai teikti informacinių technologijų paslaugas ir įgyvendinti unikalius technologinius sprendimus. Atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Tobulinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.


Kokybės politika

 • „Edrana Baltic“ dirba vadovaudamasi LST EN ISO 9001:2015 standarto keliamais reikalavimai ir turi veikiančią kokybės vadybos sistemą.
 • „Edrana Baltic“ dirba vadovaudamasi LST ISO/IEC 27001:2017 standarto keliamais reikalavimai ir turi veikiančią informacijos saugumo vadybos sitemą.
 • „Edrana Baltic“ įgyvendino 6 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus Lietuvoje.
 • Mūsų teikiamos paslaugos atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Mes savo paslaugas priartiname prie klientų ir operatyviai reaguojame į naujus klientų poreikius.
 • Aktyvumas, tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas yra kokybės gerinimo pagrindas.
 • Įmonės vadovybė, siekdama užtikrinti kokybę, valdo veiklos procesus, susijusius su atliekamų darbų kokybe ir įsipareigojimais užsakovui.

Siekiant užtikrinti aukštą darbo kokybę, mūsų darbuotojai yra baigę atitinkamus mokymus ir įgiję sertifikatus:

 • Microsoft SQL Server Implementation and Maintenance.
 • Microsoft Certified Technology Specialist.
 • Microsoft Certified Applications Developer.
 • Oracle Java Programming.
 • Oracle Administration Workshop.
 • OMG Certified UML Professional.
 • ISTQB Advanced Level.
 • Sybase Adaptive Server Specialist.
 • Projektų valdymo sertifikatai: PMI PMP, Prince2, CompTIA Project+.