Aktualumų integracija

Pastovi verslo ir įstatyminės aplinkos analizė


Profit-W sistemos naujienos

2014 06 09

Kviečiame susipažinti su naujausiais sukurtais sprendimais, atliktais ir įdiegtais patobulinimais verslo valdymo sistemoje Profit-W. Tikimės sukurtais sprendimais ir patobulinimais prisidėti prie Jūsų įmonės veiklos efektyvumo didinimo.

Sukurtas ir įdiegtas verslo valdymo sistemos Profit-W naujas modulis Teisminės skolos. Modulis skirtas įmonei valdyti savo veiklą su skolininkais ir atlikti įvairias operacijas, susijusias su skolų valdymu ir apskaita.

Modulyje realizuota: skolos dengimo grafikų sudarymas bei mokėjimų pagal grafikus sekimas, skolų informacijos (delspinigių, žyminio mokesčio skaičiavimas) perdavimas teismui, vekselio sudarymui, Teismo atsakymo registravimas, Teismo sprendimo perdavimas antstoliams, poteisminio skolos grąžinimo grafiko sudarymas.

Teisminių skolų modulis turi tiesioginę sąsają su Profit-W finansų apskaita. Todėl norint naudoti teisminių skolų modulį, turi būti įdiegta Profit-W finansų apskaita.

 

Modulis Funkcionalumas

Finansų apskaita

Kuriami dokumentai, sąskaitos, operacijos.

Teisminės skolos

Kuriami Teisminių skolų sąryšiai, mokėjimo grafikai. Perduodama į teismus, antstoliams, išrašomi vekseliai, skaičiuojami delspinigiai ir žyminiai mokesčiai.

 

Grįžti į sąrašą

Edrana Baltic specialistai

Nuolatos keliame savo profesinę kvalifikaciją - tai patvirtina sertifikatai: Microsoft SQL Server Implementation and Maintenance, Oracle Java Programming; Oracle Administration Workshop, Sybase Adaptive Server Specialist.

Arvydas Turonis

Programavimo departamento Direktorius

Vytautas Radavičius

Programavimo departamento Direktoriaus pavaduotojas