Mes dirbame su dideliais duomenų kiekiais

Stebėjimas ir problemų sprendimas


2014 m. lapkričio 19–20 dienomis „Edrana Baltic“ sėkmingai dalyvavo Minske vykusiame XI tarptautiniame forume „BankIT’2014“ . Įmonės atstovai pristatė Baltarusijos rinkai skirtą darbo užmokesčio skaičiavimo ir žmogiškojo kapitalo valdymo sistemą „Alga HR ® “ (ankstesnis pavadinimas Alga 2000 ® ). Įmonė renginyje dalyvavo sidabrinio partnerio statuso teisėmis, turėjo pavyzdinį stendą. Finansinio sektoriaus atstovai (Baltarusijos šalies bankų atstovai ir jų IT specialistai) ir kiti forume dalyvavę IT įmonių atstovai žingeidžiai domėjosi IĮ „Edrana Baltic“ siūlomais sprendimais Baltarusijos Respublikos rinkai. Sužinoti daugiau

IĮ „Edrana Baltic“, kaip partneris, dalyvauja asociacijos INFOBALT projekto „Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus vidutinio dydžio įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ vykdyme, įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01 priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Sužinoti daugiau